Přemyslovci

CO BUDU UMĚT

  • Jak se k sobě chovali bratři Boleslav III., Jaromír a Oldřich?
  • Koho si vzal za ženu Oldřich?
  • Jak svou ženu poznal?
  • Jakého původu byla Božena?
  • Jak se jmenoval syn Oldřicha a Boženy?
  • Koho si vzal za ženu Břetislav?
  • Jakého původu byla jeho žena?
  • Jak Břetislav svou ženu získal?

UKRUTNÍ PŘEMYSLOVCI

 

Po smrti Václava nastoupil na trůn jeho bratr Boleslav I. zvaný Ukrutný a po něm jeho syn Boleslav II. řečený Pobožný. Ten měl 3 syny. Byli to Boleslav III. Ryšavý, Jaromír a Oldřich. 

Ani vztahy těchto přemyslovských bratrů nebyli kdovíjak přátelské. Boleslav III. byl násilník. V obavě před tím, aby mu bratři nesebrali trůn se jich chtěl zbavit. Bratra "Oldřicha chtěl utopit v lázni, ale ten se na poslední chvíli o chystané akci dozvěděl a z nastražené pasti vyvázl," píše Martin Pitro v knize Panovníci českých zemí. Prostřední bratr Jaromír dopadl mnohem hůř. Boleslav ho nechal vykastrovat, aby Jaromír nemohl mít děti. A protože Boleslavova krutost narůstala, prchli Jaromír s Oldřichem i se svou matkou až do zahraničí.

 

Tím ale přemyslovské krutosti neskončily. Boleslav III. nakonec skolnčil oslepený v zajetí kdesi v Polsku. 

Oldřich nechal svého staršího bratra Jaromíra oslepit a zajmout. 

(Po Oldřichově smrti vládnul jeho syn Břetislav. Jaromír se vlády vzdal, i když na ni měl nárok. Přesto byl zavražděn, aby si na trůn náhodou nekladl nároky.)

OLDŘICH A BOŽENA

 

Jednoho dne se vydal kníže Oldřich na lov. Když se vracel domů, potkal u vody dívku, která prala prádlo. Natolik se mu zalíbila, že z ní chtěl udělat svou manželku. Mělo to ale malý háček. Oldřich už jednu manželku měl, navíc Božena údajně taky byla vdaná. Co naplat, Oldřich si pradlenu Boženu vzal i napříč tomu, že to byla pouhá dcera sedláka, tedy vůbec nebyla z urozeného rodu (což se jeho rádcům vůbec nelíbilo, navíc to v tehdejší době bylo naprosto nepřijatelné). 

Oldřich s Boženou spolu měli syna, kterému dali jméno Břetislav.

Adolf Liebscher: Kníže Oldřich a Božena. In Wikimedia Commons s licencí CC0 Public Domain.

 

BŘETISLAV A JITKA

 

Břetislav byl synem Oldřicha a Boženy. Už v sedmnácti letech vládl na Moravě. Kosmova kronika přináší informace o tom, jak to bylo s Břetislavovou ženou. Chtěl si najít urozenou nevěstu a našel ji v osobě Jitky, dcery bavorského knížete. Jenomže Jitčin otec rozhodně nehodlal dát svou dceru Břetislavovi, který nemá urozený původ. (Jeho matka byla přece pradlena.) Navíc Jitka žila toho času v klášteře.

Břetislav se ale rozhodnul, že Jitku z kláštera unese. Zaplatila za to životem celá jeho družina, kterou přepadli a pobili Jitčini ochránci. Jitka (její původní německé jméno bylo Judita) se se svým mužem usídlila v Čechách a porodila mu údajně sedm dětí.

Dalimilova kronika: Břetislav a Jitka. In Wikimeda Commons pod licencí CC0 Public Domain.