Habsburkové

Když v bitvě u Moháče roku 1526 zahynul český a uherský král Ladislav Jagellonský, hledali čeští pánové nového kandidáta na královský trůn. Českou i uherskou korunu nakonec dostal Ferdinand Habsburský.

Habsburkové byli velmi mocným a bohatým evropským rodem. Pocházeli z Rakouska.

 

Ferdinand spojil České a Uherské království s Rakouskem a vytvořil tak velmi rozlehlou a mocnou říši. To proto, aby se lépe ubránil útokům Turků. Zůstal sídlit ve Vídni a budoval armádu, kterou financoval převážně z nejbohatší části své země, z Čech. Když se zásoby stříbra v Kutné Hoře pomalu vytěžily, objevilo se nové naleziště v Jáchymově. 

Čeští šlechtici potřebovali přísun peněz do svých pokladen, proto zakládali rybníky, ve kterých chovali ryby, převážně kapry. Nejbohatším rodem byli Rožmberkové, kteří zakládali rybníky v jižních Čechách, hlavně na Třeboňsku.

 

Kromě chovu a prodeje ryb, které vydělávaly nejvíce, se v Čechách také dobře daří pivovarnictví.  Pěstuje se obilí, rozšiřuje se chov ovcí na vlnu, výroba sukna a plátna.  Pro další rozvoj obchodu a řemesel je důležitá úroveň vzdělanosti. V Čechách žilo mnoho Němců, bylo tedy důležité domluvit se i německy. Karlova univerzita se těžce vzpamatovávala z úpadku po husitských válkách. Důležité byly městské školy, kam měšťané posílali své syny. Vesnické školy byly velmi chudé, učitelé neměli vysoké vzdělání. Mnoho škol zakládá církev