Vznik Československa

NEW YORK TIMES, CO. Masaryk_kulaty [online]. [cit. 16.11.2014]. Dostupný pod licencí CC0 Public Domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masaryk_kulaty.png

 

Co budu umět

  1. Kdy přišla do Prahy zpráva o rozpadu Rakouska-Uherska?
  2. Jak lidé tuto informaci slavili?
  3. Kdy bylo vyhlášeno samostatné Československo?
  4. Které státy Československo tvořily?
  5. Co je to ústava?
  6. Vysvětli, proč bylo Československo demokratický stát.
  7. Kdo byl zvolen prvním prezidentem?
  8. Jmenuj některé další národy, které v Československu žily.
  9. Jaké byly rozdíly mezi Českem a Slovenskem po vzniku republiky?
  10. Uveď příklad rozmachu československého průmyslu. 

S  koncem války se Rakousko-Uhersko začalo rozpadat. Přijalo podmínky míru a tím dalo prostor vzniku samostatného Československa. Zpráva o tom přišla do Prahy dne 28.10.1918. Lidé strhávali znaky rakouské říše, přicházeli na Václavské náměstí, kde hrála hudba, v ulicích se tančilo a hrála píseň "Kde domov můj". 28. října tedy považujeme za datum vzniku Československa.

 

Nové Československo vzniklo sloučením území Česka, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Prezidentem se stal Tomáš Garigue Masaryk. Významnými politiky pak jeho spolupracovníci Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik, Alois Rašín a Karel Kramář. Československo se stalo demokratickým státem. DEMOKRACIE = vláda lidu, vládnou poslanci, zvolení lidmi. Základem státu se stala nová ústava. Byl to nejvyšší zákon naší republiky, který udával pravidla řízení státu. Byla zavedena rovnoprávnost mezi lidmi, mezi muži i ženami, šlechta ztratila své výhody.

 

Češi přijali novou hymnu i vlajku, novým platidlem se stala československá koruna.

Začalo budování československého státu. Česko bylo průmyslově vyspělé, narozdíl od Slovenska a Podkarpatské Rusi, které patřily dříve k Uhrám. Tyto země byly velmi zaostalé jak v hospodářství, tak ve školství a kultuře. 

 

Kromě toho u nás žilo mnoho Němců, na jihu Slovenska pak Maďaři, v Podkarpatské Rusi Rusíni a Ukrajinci, na severní Moravě Poláci

Zdroj: https://goo.gl/VBzPs

 

Československo se brzy zařadilo k průmyslovým státům. Mezi nejvýznamější průmyslové podniky patřily obuvnické závody Tomáše Bati ve Zlíně. Československo vyváželo zboží za hranice, zájem byl o naše sklo, obuv, zbraně, textil, lokomotivy, turbíny nebo zemědělské stroje.  Byla zavedena osmihodinová pracovní doba, což přispělo ke zlepšení situace dělníků. Velkostatky, které dříve patřily cizím šlechticům, byly rozděleny mezi drobné rolníky.  Vznikají také dvě nové univerzity, a to univerzita v Bratislavě a v Brně. Velmi dobře se rozvíjí slovenské školství.