Co budu umět?

  • Kdo byl Sámo?
  • Proti komu bojoval?
  • Proč ho Slované zvolili svým vládcem?
  • Jak dlouho existovala "Sámova říše"?
  • Co se s říší stalo po Sámově smrti?

Sámův kmenový svaz - Sámova říše

 
Existenci Sámovy říše dokládá pouze jedný zdroj, a to Fredegarova kronika. Píše se v ní, že Sámo byl Frank (pocházel z Franské říše). 
 
Se skupinou kupců se Sámo vypravil obchodovat ke Slovanům. (Místní končiny byly tehdy docela nebezpečné, předpokládá se, že Sámova družina byla dobře ozbrojena.) Sámo pomohl Slovanům v boji s Avary. Porazil je, stmelil tak rozpolcené slovanské kmeny a vytvořil jakési seskupení, které bychom mohli považovat za předchůdce státu či svaz, jehož společným úkolem byla vlastní obrana.
 
Kromě válčení s Avary se Sámo později dostal do sporu s franským panovníkem Dagobertem. Jejich bojovníci se střetli v roce 631 u Wogastisburku (nevíme, kde přesně toto místo bylo). Sámo tuto bitvu proti Frankům vyhrál a upevnil tak svou moc a své postavení.
 
Války v tomto období probíhaly převážně v letních měsících, když bylo sucho a teplo, slavané měli k dispozici sekyrky, meče, dýky, luky, oštěpy, kopí nebo štíty. Tělo jim chránily vesty z kožených destiček, sešitých k sobě. 
 
Podle Fredegarovy kroniky byl Sámo zvolen vládcem a až do své smrti, tedy 35 let, (údajně 626 - 661) vládl. Měl prý 12 žen, s nimiž zplodil 22 synů a 15 dcer. Po jeho smrti se o dalším takovém uskupení zmínky nedochovaly. 
 

DÚČN - video