Staré české pověsti

CO BUDU UMĚT

  • Kdo byl Kosmas?
  • Co a jakým jazykem sepsal?
  • Kdo na Kosmovo dílo navázal?
  • Jak se jmenovala hora, na kterou vystoupil praotec Čech?
  • Kdo byla Libuše?
  • Kdo byl Bivoj?
  • Kdo byl Přemysl?
  • Jaký vztah je mezi Přemyslem Oráčem a dynastií Přemyslovců?

Po Sámově smrti nemáme doloženo, co se na našem území odehrávalo. Dohady rozvířil kronikář Kosmas, který do své latinsky psané kroniky zaznamenal několik zajímavých příběhů o vzniku českého státu. Protože tyto příběhy nemáme doložené, bavíme se o nich jako o pověstech. Na Kosmu navázal mnohem později spisovatel Alois Jirásek, který tyto příběhy sepsal jako "Staré pověsti české".

 

Co se na našem území v období 7. - 8. století opravdu odehrávalo, to nevíme. Můžeme se jen dohadovat o tom, co je pravdy na pověsti o kněžně Libuši, praotci Čechovi či Dívčí válce.