Renesance

Otázky:

 1. Co je to renesance?
 2. Odkud k nám přišla?
 3. Který směr vystřídala?
 4. Jaké jsou její znaky?
 5. Jmenuj některé renesanční umělce.
 6. Jaký je rozdíl mezi gotickým a renesančním obrazem?
 7. Jaký tvar měla okna?
 8. Jaký typ staveb stavěla šlechta?
 9. Jmenuj některé renesanční obrazy a sochy.
 10. Jmenuj 3 stavby, postavené v renesančním slohu v ČR.
 11. Kdo je to renesanční člověk?

Renesance

 • umělecký směr 14. až 16. století
 • pochází z Itálie
 • vystřídala GOTIKU
 • snaha o obnovení zájmu lidí o přirozenost


Znaky:

Umělci a jejich díla:


Stavby v Čechách:

 

Novoty:

 • Kryštof Kolumbus objevil Ameriku (1492)
 • astrologové zjistili, že Země obíhá kolem Slunce 
 • vznikl knihtisk - knihy se už nemusely psát ručně