Národní divadlo a rozvoj kultury

ZÖRNER, Patrik. Praha 2005-09-20_národní_divadlo  [online]. [cit. 16.11.2014]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_2005-09-20_národn%C3%AD_divadlo.jpg

Co budu umět...

 1. Jaký významný spolek byl založen v 2.polovině 19.století?
 2. Kdo byl jeho zakladatelem?
 3. Jak se nazývají sokolská setkání?
 4. Jak se v této době měnilo školství?
 5. Jakou změnou prošla Karlova univerzita?
 6. Kdo přispěl na stavbu Národního divadla?
 7. Odkud byl dovezen základní kámen na stavbu ND?
 8. Kdy byl základní kámen položen?
 9. Kdy bylo ND poprvé otevřeno a jaká hra zde měla premiéru?
 10. Proč muselo být ND postaveno znovu?
 11. Kdy bylo ND otevřeno podruhé?
 12. Jmenuj umělce, kteří se podíleli na výzdobě ND a uveď jejich díla.
 13. Kteří slavní spisovatelé v této době tvořili? Uveď alespoň 2 a jejich díla.

Spolky, Sokol a Miroslav Tyrš

 

Český národ se i přes nepřízeň politické situace velmi dobře rozvíjí. Vycházely české noviny, přibývalo českých úředníků, zakládaly se nové spolky. Největším byl SOKOL, tělocvičný spolek, který se staral o pravidelné cvičení mládeže i dospělých lidí. Zakladatelem Sokola byl v roce 1862 doktor Miroslav Tyrš. Sokol pořádal své pravidelné slety - hromadná veřejná cvičení. Spolek Sokol existuje v Česku dodnes.

Podívej se na video, které zaznamenalo sokolský slet v roce 1938.

České školství

 

Nastal také rozmach školství. Vzrůstal počet českých obecných i středních škol. A v roce 1882 se Karlova univerzita, která byla doposud pouze německá, rozdělila na dvě části, na německou a českou. Působila zde řada českých vědců, jedním z nich byl i pozdější první československý prezident Tomáš Garigue Masaryk.

Národní divadlo

 

Budova Národního divadla v Praze je nejznámějším českým divadlem. Na její výstavbě se podílelo mnoho českých umělců. Zajímavé je, že se na výstavbu divadla pořádala celonárodní sbírka. Na stavbu tedy nepřispěl jen stát nebo císař František Josef I., ale finančně se podíleli i čeští vlastenci i obyčejní lidé. 

 

Základní kámen Národního divadla byl položen roku 1868. Základní kámen nakonec nebyl jeden, ale byly sem svezeny kameny z důležitých koutů naší země - kámen z hory Říp, z hory Blaník, kde podle pověsti spí sv. Václav se svou družinou rytířů, či z mnoha dalších koutů naší země.

 

Národní divadlo bylo poprvé otevřeno roku 1881, a to premiérou opery Bedřicha Smetany - Libuše. (Předehra k opeře se dnes používá jako prezidentská fanfára.)

 

Bohužel hned tentýž rok postihno Národní divadlo velké neštěstí. Zachvátil ho požár a shodou nepříjemných náhod shořela část jeviště, hlediště i nádhernou oponu. To vyvolalo v lidech v celé zemi velkou soustrast a téměř okamžitě se rozběhlo druhé kolo národní sbírky. Během velmi krátké doby se podařilo sehnat dostatek peněz a Národní divadlo znovu otevřít. Na památku sbírky je nad jevištěm ND umístěn velký nápis "NÁROD SOBĚ", který má připomínat, že na stavbu ND přispěl celý národ a že tuto stavbu stavěli lidé sami pro sebe.

 

Rekonstruované (opravené) divadlo bylo znovu otevřeno hned dva roky po požáru, tedy v roce 1883, a to opět Smetanovou Libuší.

 

Umělci, kteří vyzdobili ND

 

Na výzdobě ND se podílela řada významných českých umělců.
Uvedeme si alespoň některé:

Literatura

Mezi významné spisovatele tohoto období patřili:

Jan Neruda

Svatopluk Čech

 • psal tzv. Broučkiády - příběhy pana Broučka

Jaroslav Vrchlický

Božena Němcová

 

Alois Jirásek