Karel IV. - OTEC VLASTI

Co budu umět:

 • Jak se jmenovali rodiče Karla IV.?
 • Karel byl vychováván na dvoře svého strýce. Ve které zemi to bylo?
 • Kolik manželek měl Karel IV. za svůj život?
 • Jak se Karel IV. jmenoval, než přijal jméno Karel?
 • Jak vypadaly Čechy, když se sem Karel vrátil? Proč?
 • Jaký je rozdíl mezi jeho tituly "český král" a "římský císař"?
 • Vyjmenuj alespoň 5 staveb či míst, která nechal Karel IV. vybudovat.
 • K jakému účelu byl postaven Karlštejn?

KAREL IV. - OSOBNÍ ŽIVOT

 

Syn Jana Lucemburského a jeho první ženy Elišky Přemyslovny se narodil na Křivoklátě 14. května 1316. Rodiče ho pojmenovali Václav. Otec Jan se ale brzy s Eliškou dostali do sporu, jejich manželství bylo v krizi. Jan nechal svou ženu uvěznit a syna Václava poslal roku 1323 k vychování na dvůr francouzského krále. Václav svou matku Elišku již nikdy nespatřil.

 

Ve Francii přijal Václav při biřmování jméno svého strýce - Karel. Z Václava se tak stal Karel IV. Lucemburský. V Paříži se mu dostalo skvělého vychování a vzdělání. Naučil se psát, číst, hovořit několika jazyky. Znal francouzštinu, italštinu, němčinu nebo latinu. Češtinu, kterou na něj mluvila matka, v cizině zapomněl, a po návratu do Čech se ji musel znovu učit. Jeho otec Jan poslal Karla do Itálie, aby tu spravoval města, která patřila rodu Lucemburků. Tak Karel získal cenné politické zkušenosti, které později skvěle využil.

 

Karel IV. na votivním obraze Jana Očka 

z Vlašimi, připisovaném Mistru Theodorikovi

Když mu bylo 17 let, poslali pro něj čeští páni do Itálie, aby se vrátil do Čech a vládl. Jan Lucemburský tehdy Karla jmenoval markrabětem moravským a určil mu, aby spravoval i ostatní země, tedy Čechy, Moravu, Slezsko, část Německa a Lucembursko. České království bylo tehdy chudé (vyčerpaly ho Janovy válečné výpravy) a panoval tu neklid. Pražský hrad byl v tak bídném stavu, že Karel musel bydlet v domě na Starém městě. Královský majetek byl zadlužený kvůli Janovým bojům, na cestách řádily loupeživé bandy, obchod vázl. Takto zubožená země přivítala Karla s velkými nadějemi na změnu.

 

Oženil se celkem čtyřikrát. Jeho manželkami byly Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická a Alžběta Eliška Pomořanská. 

KAREL IV. - STAVITEL

 

Zubožená česká země přivítala Karla s velkými nadějemi na změnu. Karel IV. se dal do práce. Vykupoval zadlužený majetek, přísně trestal loupeživé rytíře, u papeže vyžádal povýšení biskupství na arcibiskupství, čímž vyloučil vliv německého arcibiskupství na církev v Čechách. Byl zvolen římským císařem, vládl tedy nejen zemím Koruny české, ale také Německu. Po smrti Jana Lucemburského se stává také českým králem.

Karel IV. budoval, budoval a budoval. Na Pražském hradě, kterému nechal opravit opevnění, dal vystavět v gotickém stylu (co že je to ta gotika?) katedrálu, zasvěcenou svatému Vítu. Břehy Vltavy spojil kamenným mostem, začal budovat Nové město pražské, město Karlovy Vary nebo nechal vystavět Karlštejn (aby měl kam uložit korunovační klenoty).

 

Roku 1348 zakládá spolu se svým přítelem, prvním pražským arcibiskupem, první univerzitu ve střední Evropě.

Nejen díky svým stavitelským aktivitám je Karel IV. právem přezdíván OTEC VLASTI. Jeho podobiznu najdeme také na bankovce s hodnotou 100 Kč.

Karel IV. - stavitel

1 | 2 | 3 >>

Citace obrázků z galerie:

 • PECO. Karlštějn [online]. [cit. 28.12.2014]. Dostupný na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karlstejn.jpg?uselang=cs
 • NARTOUN. Karlova univerzita [online]. [cit. 28.12.2014]. Dostupný na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karlova_univerzita.JPG
 • LUDEK. Katedrála sv. Víta: průčelí [online]. [cit. 28.12.2014]. Dostupný na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katedrala_svateho_Vita_pruceli.jpg
 • KARELJ. Karlův most ryb [online]. [cit. 28.12.2014]. Dostupný na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karlův_most_ryb_1.jpg
 • CHE. Praha Petřín Hladová zeď [online]. [cit. 28.12.2014]. Dostupný na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_Petrin_Hladova_zed.jpg
 • STORCH. Karlsbad, Quelle Karl der Vierte [online]. [cit. 28.12.2014]. Dostupný na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karlsbad,_Quelle_Karl_der_Vierte,_64_grd_C_IMG_6464.JPG?uselang=cs
 • ŠJŮ. Vyšehradská, Emauzy [online]. [cit. 28.12.2014]. Dostupný na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vyšehradská,_Emauzy_3.jpg