První Přemyslovci

CO BUDU UMĚT

 • Kdo je prvním historicky doloženým Přemyslovcem?
 • Jak se jmenovala jeho žena?
 • Jak zemřela Ludmila a kdo ji nechal zabít?
 • Proč měla Ludmila spory s Drahomírou?
 • Jak se jmenovali vnukové Ludmily a Bořivoje?
 • Jaký byl Václav, co o něm víme?
 • Jak Václav zemřel?
 • Proč Boleslav svého bratra Václava zabil?
 • Kdo je to patron?
 • Kdo je patronem českého státu?
 • Co má Václav společného se svou babičkou Ludmilou?

BOŘIVOJ A LUDMILA

 

Prvním historicky doloženým Přemyslovcem je Bořivoj.

Se svou ženou Ludmilou přijali křesťanství, pokřtil je sám Metoděj.

Píše o nich kronikář Kosmas ve své Kosmově kronice

Bořivoj měl s Ludmilou syna Vratislava. Ten si vzal za manželku Drahomíru.

Drahomíra porodila 2 syny, Václava a Boleslava.

 

Mezi Václavovou babičkou Ludmilou a jeho matkou Drahomírou panovaly velké neshody. Jak o vládnutí, tak o výchově chlapců. Nakonec nechala Drahomíra Ludmilu zabít. Zemřela, když se připravovala ke spánku. Tunna a Gommon, muži, které Drahomíra najala, Ludmilu uškrtili jejím vlastním závojem.

VÁCLAV A BOLESLAV

 

    Po Bořivojovi vládl jeho syn, kníže Vratislav. Když zemřel, jeho starší syn Václav ještě nedosáhl dospělosti. Vládla za něj tedy na čas jeho matka Drahomíra. Václav byl laskavý a moudrý panovník. Podporoval šíření křesťanství, zakládal kláštery, kostely, nemocnice. Byl velmi vzdělaný, uměl číst a psát, což umělo jen málo lidí. Aby se vyhnul neustálým válkám, slíbil německému králi každý rok odvádět velké poplatky za mír. Německý král na oplátku slíbil, že na něj nezaútočí.

Licence Creative Commons

                            

 

    Václavův mladší bratr Boleslav, řečený ukrutný, měl velkou touhu vládnout. Neváhal proto a svého bratra nechal zabít. Stalo se tak 28. září roku 935 na hradišti ve Staré Boleslavi. Na schodech kostela, kam šel Václav na ranní modlitbu, ho Boleslav a jeho družina přepadla a Václav byl probodnut mečem. Po Václavově smrti usedl na trůn jeho bratr, Boleslav I. řečený Ukrutný. Odmítl odvádět mírové poplatky Německu a za jeho vlády se tedy hodně válčilo. Rozšířil své území na východ od Čech.

    Václav byl brzy po své smrti prohlášen za svatého. Stal se tak po boku své babičky, sv. Ludmily již 2. českým světcem. Stal se také patronem českého státu (patron = ochránce). Vypráví se, že spolu se svou družinou vyčkává v hoře Blaník, aby pomohl české zemi, až jí bude nejhůř.  

Citace obrázků:

 

Šála a kříž - obrázky s licencí CC0 Public Domain z webu Pixabay.com

 

Pavlína Loňková: Smrt sv. Václava. Vlastní obrázek, podle Lucie Seifertové.

Licence Creative Commons  

Obrázek "Smrt sv. Václava", jehož autorem je Pavlína Loňková, podléhá licenci Creative Commons: CC-BY-SA. Uveďte autora a zachovejte licenci. Vytvořeno na základě díla https://pancelcino.webnode.cz/vla-dejepis/prvi-premyslovci/