Lucemburkové

CO BUDU UMĚT?

  • Jak se v Čechách přezdívalo Janu Lucemburskému?
  • Kterou českou šlechtičnu si vzal Jan Lucemburský za ženu?
  • Jak byl král Jan u Čechů oblíbený?
  • Co byla největší Janova záliba?
  • Jakou slavnou větu pronesl král Jan v bitvě u Kresčaku, kde zemřel?
  • Jaký byl Jan Lucemburský? (z úryvku vyčti jeho vlastnosti)

JAN LUCEMBURSKÝ - "král CIZINEC"

 

Čtyři roky od smrti Václava III. české šlechtě trvalo, než si zvolila za nového krále Jana Lucemburského. Pocházel z Lucemburska, vzdálené země, nevyznal se v českých mravech, ani v potřebách naší země. Byl to ale syn římského císaře Jindřicha VII. Za ženu dostal poslední ženu z rodu Přemyslovců (sestru zavražděného krále Václava III.) Elišku Přemyslovnu.

Král Jan si českou zem moc nezamiloval. Většinu času pobýval v zahraničí, v bitvách nebo na dvorech jiných vládců. Protože se tak málo zdržoval doma, získal přezdívku „KRÁL CIZINEC“. Protože měl ale výborné styky se zahraničím a velmi dobře vyjednával, říká se mu také „KRÁL DIPLOMAT“. Území svého království sice rozšířil, velmi ale vyčerpal českou pokladnu, což musel po jeho smrti dávat do pořádku jeho syn Václav.

Jako nebojácný a hrdinný bojovník se ukázal Jan Lucemburský v bitvě u Kresčaku v roce 1346. Kresčak je malá vesnice ve Francii, kde bojovala francouzská vojska proti Angličanům. Byla to jedna z mnoha bitev, které patří do tzv. STOLETÉ VÁLKY, která mezi Anglií a Francií probíhala. Král Jan tu bojoval na straně Francouzů a v době, kdy se tu bil, byl již úplně slepý.

 

Úryvek z knihy "Památné bitvy českých dějin", kterou napsal Miloš V. Kratchvíl.

Klikni pro zvětšení:

 

 

Citace obrázků:

  • BARVITIUS, Viktor. Bitva u Kresčaku [online]. [cit. 8.12.2014]. Dostupný na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viktor_Barvitius_Bitva_u_Kresčaku.jpg
  • JAN Z GELNHAUSENU. Jan Lucemburský In: Gelnhausenův kodex [online]. [cit. 29.12.2014]. Dostupný na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JenikLucvGelnhausenu.jpg

"TOHO BOHDÁ NEBUDE, 

ABY ČESKÝ KRÁL Z BOJE UTÍKAL!"

Jan Lucemburský v bitvě u Kresčaku

Po smrti krále Jana (a vlastně už za jeho života) vládnul naší zemi panovník, jehož slávy a moci pak už žádný jiný český král ani prezident nedosáhl. Byl to Janův syn Karel IV.

 

Po Karlově smrti pak na český trůn usedli postupně jeho synové - Václav IV. a Zikmund Lucemburský. Ještě o nich uslyšíme.