Mistr Jan Hus

CO BUDU UMĚT:

  • Kdo byl a odkud pocházel Jan Hus?
  • Proč se Janu Husovi říkalo Mistr?
  • Za co kritizoval Jan Hus českou církev?
  • Kdo je to kacíř?
  • Uveď místa, kde Jan Hus kázal.
  • Proč pozvala církev Jana usa do Kostnice?
  • Jak se na této cestě podílel císař Zikmund?
  • Jak dopadl Jan Hus v Kostnici?
  • Kdy Jan Hus zemřel?

Po smrti krále a císaře Karla IV. nastoupil na trůn jeho prvorozený syn, Václav IV. Nebyl ani tak schopný, ani si neuměl udržet vliv u české šlechty, jejíž moc začala stoupat. Poddaní byli utiskováni, dokonce se v českých zemích rozmohla obrovská epidemie moru, která vyhubila velkou část obyvatel. V zahraničí si kvůli tomu všemu přestávali Českého království vážit tak, jako dříve. Václavův bratr Zikmund se stává římským císařem.

 

Největší nespokojenost obyčejných lidí ale vyvolávala církev. Mnozí kněží a vyšší církevní hodnostáři zapomněli na Kristovo učení. Žili v přepychu a bohatství, starali se jen o svůj majetek a nedbali božích přikázání. Prodávali takzvané ODPUSTKY. Slibovali, že za peníze každému odpustí jeho drobné hříchy. Tedy – kdo měl peníze, mohl si dělat, co se mu zlíbilo. 

 

Proti hříšnému životu kněží začali vystupovat ti, kterým toto chování vadilo. Nejznámějším z nich byl Mistr Jan Hus, rodák z malé jihočeské vesnice Husinec. Byl profesorem na pražské univerzitě (proto titul mistr). Kázal v Betlémské kapli v Praze a vyzýval k tomu, aby se lidé vrátili k tomu, co hlásal Ježíš Kristus. Aby se církev vzdala majetku a pomáhala chudým a trpícím. Chudí lidé ho rádi poslouchali, ale bohatí se báli o svůj majetek. Donutili Husa odejít z Prahy. Ten pak kázal například na Kozím hrádku (leží v jižních Čechách u města Tábor), kam ho chodilo poslouchat také mnoho lidí.

 

Církev Jana Husa prohlásila za kacíře. Obvinila ho, že zradil křesťanství a chce zničit církev. Jan Hus se chtěl bránit. Církev si ho pozvala na církevní sněm do německého města Kostnice. Před touto cestou vystavil císař Zikmund Janu Husovi ochrannou listinu, která zaručovala Husovi ochranu. Bohužel mu zaručila pouze bezpečnou cestu do Německa…

 

Když Mistr Jan Hus do Kostnice dorazil, byl uvězněn a církev po něm žádala, aby odvolal to, co hlásá. On ale neodvolal a trval na své kritice církve, a tak byl jako kacíř 6.7.1415 v německé Kostnici upálen a jeho popel byl smeten do řeky Rýn.

Pavlína Loňková: Jan Hus. Vlastní obrázek. 

Licence Creative Commons  

Obrázek "Jan Hus", jehož autorem je Pavlína Loňková, podléhá licenci Creative Commons: CC-BY-SA. Uveďte autora a zachovejte licenci. Vytvořeno na základě díla https://pancelcino.webnode.cz/vla-dejepis/jan-hus/