Meziválečné období : 1918 - 1939

CO BUDU UMĚT

 1. Co je to První republika?
 2. Jmenuj dva prezidenty první republiky.
 3. Jmenuj další dva politiky, kteří se podíleli na vedení Československa.
 4. Se kterými státy mělo Československo dobré zahraniční vztahy?
 5. Popiš hospodářskou situaci Československa po jeho vzniku.
 6. Jmenuj tři společnosti, které se na hospodářském rozmachu podílely.
 7. Jak vypadal kulturní život v Československu?
 8. Jak se lidé bavili ve volném čase?
 9. Co je to Junák a kdo ho založil?
 10. Jmenuj dva divadelní či filmové herce meziválečného období.
 11. Vyjmenuj dva spisovatele této doby a uveď jejich díla.
 12. Kde začala světová hospodářská krize?
 13. Jak se říká dni krachu na newyorské burze?
 14. Jak se hospodářská krize projevila na životech obyčejných lidí?

OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY

 

 • PRVNÍ REPUBLIKA je označení Československa v meziválečném období, tedy mezi lety 1918 a 1938.
 • Prezidentem byl Tomáš Garigue Masaryk (do r. 1935) a po něm Edvard Beneš
 • Československá vláda byla známá tím, že byla velmi silná a stálá.
 • Základ vlády tvořily politické strany, jejichž představitelé se skoro vždy dokázali dohodnout.
 • Velmi dobré vztahy mělo Československo s Francií i Velkou Británií.

 

I přes to, že šlo o společný stát Čechů a Slováků, zůstala zde velmi početná skupina Němců. Němci měli vysoký počet úředníků a poslanců, počet německých škol či vydavatelství.  

 

Lidé, kteří se podíleli na vzniku Československa, zůstali ve vedení nového státu:

 • první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk 
 • první premiér Karel Kramář 
 • ministr financí Alois Rašín 
 • ministr zahraničí Edvard Beneš
 • ministr vojenství Milan Rastislav Štefánik 
 • druhý československý prezident Edvard Beneš 

ROZMACH ČESKOSLOVENSKA

 

V prvních letech po vzniku prožívalo Československo hospodářský rozmach. Lidé si vážili vzdělání, ale i dělníků a řemeslníků. Lidé poctivě pracovali, nebyli tak uspěchaní, jako dnes. Lidé se řídili slušností, zdvořilostí a úctou


Společnosti, prosperující v této době:

 • Laurin & Klement - výroba motocyklů, kol a automobilů
 • Praga - výrobce dopravních prostředků
 • Tatra - výrobce automobilů
 • ČKD - československé strojírny
 • Škoda - strojírny, výroba dopravních prostředků
 • Aero - výrobce letadel
 • Baťa - výrobce obuvi
 • Poldi - ocelárna
 • Prazdroj - pivovar
 • Filmové ateliéry Barrandov 

 

Současně s rozvojem hospodářství se rozvíjel i kulturní život. Lidé měli více volného času, a tak se chodili bavit. Kromě Sokola navštěvovali divadla, v nichž zářily hvězdy jako Vlasta Burian, Hugo Haas nebo Voskovec s Werichem. Filmovými tvářemi se stali Oldřich Nový, Adina Mandlová nebo Lída Baarová. Na ně chodili lidé do biografu (kino).

Lidé sportovali (turistika, tenis,. lyžování, bruslení, fotbal..), bavili se tancem (swing), poslouchali rozhlas. Děti navštěvovali organizaci JUNÁK = SKAUT. Zajímali se o přírodu, utužovali kolrktiv, posilovali přátelství. Zakladatelem Junáka v Česku byl A.B. Svojsík. Skauti se řídili heslem  "Vždy připraven".

 

Další umělci meziválečného období:

SPISOVATELÉ:

AUTOR DÍLO ZAJÍMAVOST
Karel Čapek "Dášenka, čili život štěněte"
"Ze žvota hmyzu"
autor slova ROBOT
Josef Čapek "O Pejskovi a Kočičce" malíř
Karel Poláček "Bylo nás pět"  
Jaroslav Hašek "Dobrý voják Švejk"  
Jiří Wolker    básník  
Eduard Bass "Klapzubova jedenáctka"  
Vladislav Vančura "Rozmarné léto"  
Jaroslav Seifert básník

jediný český nositel
Nobelovy ceny
za literaturu

 

MALÍŘI:

VELKÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE

 

V počátcích 30.let k nám přišla hospodářská krize. Začala ve Spojených státech, kde v roce 1929 došlo ke krachu na newyorské burze. Tento den je známý jako ČERNÝ ČTVRTEK.

Došlo k omezení výroby, dělníci byli propouštěni, lidé tak ztráceli práci, neměli peníze a nemohli nakupovat zboží. To vedlo k omezení další výroby, dalšímu propouštění atd. Projevily se majetkové rozdíly chudých a bohatých.