Komunismus a socialismus

CO BUDU UMĚT

 1. Kdy a jak skončila válka v Evropě?
 2. Kdo se po válce stal naším prezidentem?
 3. Jak vypadalo nové, poválečné Československo? (územní rozložení)
 4. Co je to znárodnění?
 5. Pod ochranu kterého státu se Československo po válce dostalo?
 6. Která politická strana začala mít převahu?
 7. Kdo to byl Klement Gottwald?
 8. Co je to JZD a jak vznikalo?
 9. Co je to cenzura?
 10. Co bylo za komunismu lidem zakázáno?
 11. Jak se nazývala policie, která měla na starosti lidi kritizující komunismus?
 12. Jak dopadla Milada Horáková a další lidé, kteří režim kritizovali?
 13. Vyjmenuj další komunistické prezidenty.
 14. Vysvětli, jaké změny probíhaly během Pražského jara.
 15. Jak se Sovětský svaz k Pražskému jaru postavil?
 16. Co je to OKUPACE?
 17. Co je to EMIGRACE?
 18. Jak říkáme době po r.1968, kdy se vrátila zpět cenzura a další zákazy?
 19. Který dokument podepsal Václav Havel a jeho přátelé?
 20. Co tento dokument požadoval?
 21. Jak se vláda k těm, kteří Chartu podepsali, postavila?

NOVÉ ČESKOSLOVENSKO

 

Válka se chýlila ke konci a naše území začalo být osvobozováno na jaře 1945. Ze západu přicházela americká vojska, z východu Rudá armáda. Na našem území ale stále zůstávali Němci. Na některých místech vypuklo povstání. Válka 8. května oficiálně v Evropě skončila kapitulací Německa, v Česku se bojovalo i 9. května, kdy do Prahy dorazily sovětské tanky. Praha a s ní celé Československo mělo být opět svobodné... 

 

Prezidentem se stal opět Edvard Beneš, ale sílil u nás vliv komunistické strany, podporované Sovětským svazem. Jako posílení bezpečnosti státu byl proveden odsun sudetských Němců za německé hranice. Všichni tu museli nechat většinu majetku. Odtrhla se Podkarpatská Rus, která připadla k Rusku. Došlo ke znárodnění bank, dolů a velkých podniků - jejich vlastnictví se převedlo na stát. Předseda komunistické strany Klement Gottwald získával stále větší vliv. Rostla závislost Československa na Sovětském svazu

 

KOMUNISTÉ U MOCI

 

    V únoru 1948 vyhrála volby Komunistická strana. Brzy poté se stal prezidentem Klement Gottwald. Počalo budování socialismu. Každý měl práci, lidé  oslavovali mír a věřili, že se budou mít dobře. Ve velkém se začalo znárodňovat. Zemědělci přicházeli o pozemky, zabavovaly se továrny a další stavby, které se přepisovaly do vlastnictví státu, tedy všeho lidu. Vznikaly JZD - jednotná zemědělská družstva (spojením polí více zemědělců), lidé velmi prahli po míru a stát tvrdě trestal každého, kdo se vzepřel komunistické nadvládě. Komunisté také zavedli CENZURU - kontrolu všech tiskovin a veřejných vystoupení. Byl zakázán Junák i Sokol, problémy měli ti, kteří chodili do kostela. 

 

    V padesátých letech komunisté přes 200 000 lidí zavřeli. Lidé už se nebáli GESTAPA, ale Státní bezpečnosti (StB), což byla policie, která měla na starosti ty, kteří kritizovali komunismus. Nevhodných lidí se zbavovali vykonstruovanými soudními procesy (nebylo důležité, zda člověk zločin spáchal, důležité bylo ho usvědčit a potrestat). Nejslavnější z takových procesů je ten, ve kterém vystupovala doktorka Milada Horáková, která byla komunisty odsouzena k smrti za zradu a roku 1950 popravena, přestože tento čin nespáchala. 

 

    Komunismus se u nás od roku 1948 udržel přes 40 let. Za tu dobu se nám měnili i prezidenti. Po Klementu Gottwaldovi vládli Antonín Zápotocký, Antonín Novotný, Ludvík Svoboda a posledním komunistickým prezidentem byl Gustáv Husák

 

    Šedesátá léta přinesla velké uvolnění. Na jaře 1968 byla zrušena cenzura, lidé mohli cestovat do zahraničí, děti mohly navštěvovat Junáka a Sokola, které byly dříve zakázány. Za těmito změnami, které bývají označovány jako Pražské jaro, stál politik Alexander Dubček. Tyto demokratické změny se ale velmi nelíbily Sovětskému svazu. Armády státu Varšavské smlouvy vtrhly 21. srpna 1968 na naše území. (Varšavská smlouva = SSSR, dalších Německo, Maďarsko, Bulharsko a Polsko) Začala tak další československá OKUPACE.

 

    Prezidentem se stal Slovák Gustáv Husák. Opět byly uzavřeny hranice, zakázány spolky, zavedena cenzura... Někteří lidé EMIGROVALI = odešli žít do zahraničí. Začalo pronásledování těch, kteří vpád vojsk na naše území kritizovali. Toto období bývá nazýváno NORMALIZACE. Mezi lidmi, kteří kritizovali vedení státu, byl i Václav Havel. Spolu s několika dalšími podepsal dokument, který požaduje demokratické změny. Dokument se jmenoval Charta 77. Trvalo dvacet let, než Češi a Slováci komunistický režim svrhli. Stalo se tak na podzim roku 1989.

 

KOMUNISMUS = společné vlastnictví majetku, lidé jsou si rovni a všichni mají vše dohromady

SOCIALISMUS = ekonomika je řízena, společné vlastniství, upřednostňuje práva a požadavky většiny