Keltové,Germáni,Slované

CO BUDU UMĚT

  • Které kmeny žily na našem území?
  • Co je to "stěhování národů"?
  • Který z kmenů můžeme považovat za naše dávné prapředky?
  • Jakým jazykem mluvili slované?

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ

 

Putování slovanských kmenů začneme sledovat netradičně, až v daleké Asii. Tady žili Hunové. Statní válečníci a bojovníci, jejichž vůdce se rozhodl, že zvětší své území a zaútočí na své západní sousedy. 

 

Zjednodušeně řečeno se kvůli tomuto výpadu dala do pohybu nejen Asie, ale i Evropa. Lidé před Huny začali utíkat na západ a vytlačovat své sousedy a ti zas své sousedy. A protože se všichni stěhovali, říkáme tomuto období STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ. (Důvodů ke stěhování bylo více, ale o tom podrobněji až na 2. stupni.)

 

KELTOVÉ, GERMÁNI a SLOVANÉ

Během stěhování národů přes naše území přešli Keltové, Germáni a usadili se tu až Slované. Východní Slované zůstali v oblasti středního Ruska, jižní Slované na Balkánském poloostrově a západní Slované na území od Baltského moře až po Alpy, tedy i u nás.

 

Všichni Slované tehdy mluvili stejným jazykem, který se jmenoval praslovanština. Věřili v různé přírodní bohy.