II. světová válka

SLOVNÍČEK POJMŮ:

 

ABDIKOVAT - vzdát se funkce

ANŠLUS - německá okupace, násilné zabrání cizího území

ATENTÁT - pokus o zabití slavné osobnosti

FAŠISMUS - vláda jednoho člověka, který vyzdvihuje svůj národ nad ostatní

GESTAPO - německá tajná policie

JADERNÁ ZBRAŇ - ničivá bomba s obrovskou silou

KAPITULOVAT - vzdát se, přiznnat porážku

KONCENTRAČNÍ TÁBOR - tábor smrti

MOBILIZACE - vyhlášení pohotovosti před válkou

NACISMUS - německý fašismus spojený s nenávistí jiné rasy

ODBOJ - boj proti moci za účelem tuto moc svrhnout 

OKUPACE - obsazení cizího území

OSA - spojenectví Německa, Itálie a Japonska

PARAŠUTISTA - voják, na cizí území vysazen skokem z letadla

PROTEKTORÁT - ochrana silnější země

RUDÁ ARMÁDA - armáda Sovětského svazu (Ruska)

ŘÍŠSKÝ PROTEKTOR - vládce v protektorátu

SOVĚTSKÝ SVAZ - svaz republik, závislých na Rusku

SPOJENCI - spojenectví Británie, Francie, USA a Ruska

SUDETY - pohraniční území

UDAVAČ - člověk, který donáší na ostatní lidi