I. světová válka   1914 - 1918

Co budu umět

 1. Kdo byl následovníkem trůnu po Františku Josefu I. ?
 2. Kde byl tento státník zabit a kdy to bylo?
 3. Co je to atentát?
 4. Jak byla tato událost využita?
 5. Ve kterých letech proběhla 1. světová válka?
 6. Na jaké dva celky se rozdělily státy Evropy během války?
 7. Za jaký celek bojovali čeští vojáci?
 8. Popiš, jak a proč se změnila taktika boje.
 9. Jaké nové zbraně se v 1. světové válce objevily?
 10. Čím bylo sužováno obyvatelstvo, které neválčilo?
 11. Jak válka dopadla a jaké byly ztráty obyvatelstva?
 12. Proč někteří Češi odcházeli bojovat za státy Dohody?
 13. Co je to LEGIE?
 14. Kde tyto československé legie vznikly?
 15. Co je to ODBOJ?
 16. Jak se o samostatnost Československa zasloužil T.G.Masaryk?
 17. Jmenuj 2 Masarykovy spolupracovníky.
 18. Jak dopadly snahy těchto politiků o osamostatnění Československa?
 19. Jak po válce dopadlo Rakousko-Uhersko?

Záminka války

 

Nástupce trůnu, syn císaře Františka Josefa I., spáchal sebevraždu, proto se novým následníkem trůnu stal Františkův synovec, František Ferdinand d´Este. V roce 1914 se vydal na cestu na jihovýchod Evropy. Tam na něj ale nečekalo nic dobrého. 28.června roku 1914 byl na něj a na jeho manželku Žofii spáchán atentát. ATENTÁT = pokus zabít významnou osobu. Atentát spáchal Gavrilo Princip, člen teroristické organizace Černá ruka. Chtěl ho zabít proto, že se jemu a celé Černé ruce nelíbily Františkovy plány na vládnutí. Gavrilo Princip zastřelil Františka Ferdinanda d´Este i jeho ženu, byl zatčen a vězněn v Čechách v Terezíně. Tento atentát byl využit jako záminka k válce, která do té doby neměla obdoby...

Podívej se na video o atentátu na následovníka trůnu, Františka Ferdinanda.

 

Kdo bojoval

 

Rakousko-Uhersko tak vyhlásilo válku Srbsku. A vzhledem k politické situaci v Evropě (velké státy si chtěly rozdělit svět) bylo jen otázkou času, kdy se připojí další.  Vytvořilo se tak dvojí uskupení států.

DOHODA - Velká Británie, Francie, Rusko (+ podpora USA) (TROJDOHODA)

ÚSTŘEDNÍ MOCNOSTI - Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko (CENTRÁLNÍ MOCNOSTI; TROJSPOLEK)

 

Průběh války (1914 - 1918)

 

Bojovalo se na zemi, na moři i ve vzduchu. Během války došlo ke změně bojové taktiky, užití kulometů dávalo výhodu bránící se straně, proto se vojáci na frontách stáhli do zákopů, kde se před kulomety lépe chránili. K výrobě překážek na bojišti využívali ostnaté dráty. To vše vedlo k vylepšování nových zbraní. V první světové válce byl poprvé nasazen tank a vzlétla také vojenská letadla. Roku 1915 poprvé Němci použili plynný chlor jako zbraň hromadného ničení - otravný plyn, který napadá organismus člověka. Další podobnou zbraní byl yperit. 

 

Během války získaly převahu státy DOHODY, ke kterým se v posledním roce bojů přidaly i Spojené státy. Přispěly tak k ještě větší technické převaze Dohody, která nakonec válku rozhodla. 

 

Ústřední mocnosti nebyly hospodářsky silné. Byl tu nedostatek potravin, proto byly potraviny přidělovány jen omezeně. Existovaly speciální lístky, které fungovaly jako poukázky na jídlo - chlebenky, za které si člověk mohl koupit chléb, cukřenky atd. 

Projevil se i nedostatek někerých surovin. Chyběl kov, a tak se zabavovaly různé kovové předměty z kostelů (zvony) i z domácností. Mnoho lidí, včetně dětí, kteří nepadli jako vojáci, umíralo na hlad či nemoci

Občané Rakouska-Uherska začali proti nedostatku potravin demonstrovat. Úřady proti nim vysílali četníky, kteří používali střelní zbraně a mnoho lidí tak zabili. 

 

Válku, která trvala 4 roky, tedy nakonec vyhrály státy Dohody - Velká Británie, Francie a Rusko, podporovány USA. První světová válka byla doposud největším válečným konfliktem. Bylo do ní zavlečeno 70 milionů lidí ze 35 států světa. Během války pak 10 milionů lidí zahynulo (celá populace dnešní ČR) a 20 milionů bylo zmrzačeno. Roku 1918 válka skončila, nastal vytoužený mír a zánik Rakouska-Uherska byl nevyhnutelný. Cesta k samostatnému Československu byla otevřená...

 

Zbraně a strategie boje

novinky 1. světové války:

Čeští vojáci, odboj a legie

 

Češi museli do války jako součást rakousko-uherské armády, bojovat tak "za císaře pána". Všichni ale dobře věděli, že chce-li se Československo osamostatnit, musí se od Rakouska-Uherska odtrhnout. Proto desetitisíce Čechů odcházely do zahraničí a bojovaly na straně Dohody proti Ústředním mocnostem. Vojáci buď dezertovali, nebo se stali válečnými zajatci. Stalo se tak, že mohli bojovat i Češi proti Čechům. 

 

Protože vojáků, kteří chtěli bojovat za Dohodu, byl velký počet, vznikaly speciální české jednotky, působící v zahraničí, kterým se říkalo LEGIE. Jejich vojáci pak byli LEGIONÁŘI. První takové jednotky vznikaly ve Francii, další pak i v Rusku a Itálii. Spolu s armádami těchto zemí pak bojovali proti Mocnostem. Naší známou legionářskou jednotkou byla např. ROTA NAZDAR, která téměř celá hrdinsky padla v bojích ve Francii. 

 

Důležitý byl také politický boj. Čeští politici, kteří bojovali za osvobození od Rakouska-Uherska a samostatnost Československa, hledali pomoc v zahraničí. Skupina politiků, kterou vedl profesor Tomáš Garigue Masaryk, spoléhala na pomoc států Dohody. Během války přesvědčovali představitele velkých států o potřebnosti a užitečnosti samostatného Československa. Důležitými osobnostmi zahraničního politického hnutí byli kromě TGM také Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik.

Malý slovník pojmů:

 

FRONTA = území, kde probíhají vojenské střety (OBRÁZEK - západní fronta)

ZÁKOP = stavba k ochraně vojáků, vykopáním díry do země (OBRÁZEK)

GRANÁT = výbušná zbraň, naplněná trhavinou (OBRÁZEK)

STŘEPINA = úlomek granátu 

OTRAVNÝ PLYN = chemická zbraň, poškozuje organismus (OBRÁZEK)

ODBOJ = odbojové hnutí, boj proti moci za účelem tuto moc svrhnout 

LEGIE = jednotky zahraničního vojenského odboje 

LEGIONÁŘ = člen legie (OBRÁZEK)