Rakousko-Uhersko

Co budu umět...

 1. Jak se jmenuje panovník, který po revoluci v roce 1848 nastoupil na habsburský trůn?
 2. Co je to absolutismus?
 3. Jak císař zjišťoval, co se kde děje?
 4. Co se stalo s Karlem Havlíčkem, když kritizoval monarchii?
 5. Jak Karel Havlíček dopadl?
 6. Které události přispěly k rozdělení monarchie?
 7. Čím byla monarchie oslabena?
 8. Uveď jednu bitvu prusko-rakouské války.
 9. Co je to autonomie?
 10. Která součást habsburské monarchie získala autonomii?
 11. Jak říkáme situaci, kdy mají dva státy jednoho panovníka, ale jsou samostatné?
 12. Jak dopadli Češi se svou žádostí o samostatnost? 

Na podzim roku 1848 nastupuje na trůn nový panovník, František Josef I. Vládl skoro 70 let. Narozdíl od svého strýce, který vládl před ním, vládl velmi pevnou rukou. Neuznával ústavu (konstituci), takže vládl a rozhodoval sám = ABSOLUTISTICKY (stenjě jako před ním například Marie Terezie). Zavedl přísný policejní dozor, velkou moc měla tajná policie. Pronásledovala české vlastence. A český jazyk je opět převálcován němčinou. 

 

Podívej se na video, kde je císař František Josef I. zachycen.
(německy kaiser Franz Joseph I. )

Nedobře skončil vlastenec Karel Havlíček Borovský. Ve svých dílech kritizoval Rakousko, proto byl vyslán do vyhnanství do severoitalských Alp, kde žil 3 roky, daleko od domova. Rok po svém návratu do vlasti pak velmi mladý zemřel. Bylo mu pouhých 35 let. 

 

Do historie Rakouska zasáhlo několik dležitých událostí. Od monarchie se odtrhla severní Itálie, Rakousko bylo napadeno Pruskem. Začala tak prusko-rakouská válka. Největší bitvou byla v roce 1866 bitva u Hradce Králové. Byla to největší bitva svedená na území dnešních Čech a Moravy co do počtu vojáků. Válku díky této bitvě vyhrálo Prusko. Monarchie byla oslabena, toho využili Maďaři (území Uher) a vynutili si na císaři AUTONOMII = samostatnost. Češi žádali o větší samostatnost stejně, jako Maďaři, ale František Josef I. Čechům vstříc nevyšel. Tak roku 1867 vzniklo Rakousko-Uhersko.

Rakousko se tak rozdělilo na dvě části. Rakouské země (kam patřily i Čechy) a země uherské. Měly společného panovníka, armádu a finance. Přesto si každý stát o mnohých věcech rozhodoval samostatně. Takovému uspořádání se říká DUALISMUS (duo = dva). Císař byl nucen uznat novou ústavu, která zaručovala občanská práva občanům v celé zemi.