Josef II.

DECKER, Georg. Kaiser Joseph II by Georg Decker  [online]. [cit. 16.11.2014]. Upraveno. Dostupný pod licencí CC0 Public Domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaiser_Joseph_II_by_Georg_Decker.png

Co budu umět

  1. Kdo byli rodiče Josefa II.?
  2. Kde Josef II. sídlil a žil?
  3. Vládl ještě dříve, než nastoupil na trůn?
  4. V roce 1781 vydal 2 důležité zákony. Jaké?
  5. Co je to nevolnictví?
  6. Jak lidem pomohlo zrušení nevolnictví?
  7. Co povoloval toleranční patent?
  8. Proč chtěl Josef II. sjednotit ve své zemi jazyky?
  9. Který jazyk vybral jako jediný úřední?
  10. Jak Josefa II. vnímali obyčejní lidé?

Život Josefa II.

 

Josef II. se narodil v roce 1741. Jeho rodiči byli Marie Terezie Habsburská a František Štěpán Lotrinský. Josef II. byl jejich prvorozeným synem, už od dětství byl tedy připravován na vládu a vychováván jako následník trůnu.

Ve 23 letech se stal římským císařem, ve 24 pak začal pomáhat matce vládnout, stal se tzv. spoluvládcem. S matkou se ohledně vládnutí často hádal. Josef byl velmi horlivý reformátor a Marie Terezie musela jeho nadšení krotit, neboť ho pokládala za mladého a nezkušeného. Na trůn skutečně usedl až po smrti Marie Terezie, v roce 1780. Vládl až do své smrti, do roku 1790

 

Reformy Josefa II.

 

Je považován za dobrého panovníka. Dobře se staral o své poddané. Rušil kláštery a místo nich zakládal nemocnice, ústavy pro chudé, blázince či porodnice. Zrušil trest smrti. Jako jeden z mála Habsburků uměl dokonce česky. Vypráví se, že se v přestrojení často vydával mezi lidi, aby poznal, jaký je jejich skutečný život.  (Na motiv této pověsti byla v roce 1998 natočena pohádka "Císař a tambor".) Lidé ho měli rádi, o čemž svědčí i hojný výskyt jména Josef. Mezi jeho nejvýznamější zásluhy o zlepšení života obyčejných lidí patří dva důležité zákony. 

TOLERANČNÍ PATENT - 1781

- zákon, který kromě katolictví povoloval i další vyznání

- lidé si tedy mohli vybrat své náboženství

ZRUŠENÍ NEVOLNICTVÍ - 1781

- zákon, který dovoloval obyčejným lidem bez souhlasu vrchnosti stěhovat se, uzavírat sňatky nebo posílat děti do učení 

Odkazy:

 

Pohádka "Císař a tambor" - ukázka

Pohádka vznikla na motivy pověsti o císaři Josefu II. Stejně jako on i filmový císař Maxmilián často mizí v přestrojení ze zámku, aby poznal život svých poddaných.