Poslední Přemyslovci

PRVNÍ ČEŠTÍ KRÁLOVÉ

 

Za vlády posledních Přemyslovců rostou v naší zemi první města, kostely, kláštery a hrady v gotickém stylu. Gotika je stavební styl = sloh, který udával, co je moderní. Gotické okno či dveře mají tvar rukou, sepnutých k motlitbě (viz obrázek).

Ve 13. století se v Jihlavě a Kutné Hoře těží stříbro, ze kterého se razí mince – pražské groše. Rytíři se baví rytířskými turnaji, zemí putují potulní kejklíři (říká se jim žakéři), ale také potulní pěvci (trubadúři), kteří ve svých písních vychvalují krásu žen a hrdinské činy rytířů.

Až doposud užívali čeští vládci titul kníže. Královskou korunu nosili pouze dva vládci. Prvním českým králem byl Vratislav II., získal titul krále v roce 1085 za to, že podporoval císaře Jindřicha IV. Druhým českým králem se stal Vladislav II. za vojenskou pomoc císaři Fridrichu Barbarossovi. Oba tito panovníci získali královskou korunu pouze pro sebe a jejich potomci byli opět pouze knížata.   

 

Gotické okno. In Pixabay.com s licencí CC0 Public Domain.

PŘEMYSL OTAKAR I.

 

Přemysl Otakar I. v roce 1212 získal velmi cenný dokument, kterým byla Zlatá bula sicilská. Tato listina (viz obrázek), kterou dostal Přemysl od císaře Friedricha II., znamenala pro Přemyslovce dědičnou královskou korunu. Každý panovník, který od této chvíle dosedl na český trůn, se mohl chlubit titulem král. Tím byl vždy prvorozený syn minulého krále.

Přemysl Otakar I. udělal z Českého království velmi silný stát, který měl v Evropě skvělý zvuk. Znakem Českéhokrálovství se po roce 1212 stává stříbrný lev na červeném poli, který nahradil černou přemyslovskou orlici.

                                                

 

Zlatá bula sicilská a Český lev in Wikimedia Commons s licencí CC0 Public Domain.

PŘEMYSL OTAKAR II. - "král ŽELEZNÝ a ZLATÝ"

 

Přemysl Otakar II., vnuk Přemysla Otakara I., byl sebevědomý a bohatý panovník. Zvítězil v mnoha válečných taženích. Nejproslulejší byly jeho oddíly jízdních rytířů ve skvostném brnění. Proto se také Přemyslu Otakaru II. začalo říkat „král železný“. Pro své bohatství – těžil stříbro v Jihlavě a v Kutné Hoře – byl nazýván „králem zlatým“. Zemřel roku 1278 v bitvě na Moravském poli, kde jeho vojsko utrpělo krutou porážku.

Josef Mathauser - Přemysl Otakar II. padl u Suchých Krut v den sv. Rufa 1278. 

In Wikimedia Commons pod licencí CC0 Public Domain.

VÁCLAV III. a VYMŘENÍ PŘEMYSLOVCŮ PO MEČI

 

Posledním Přemyslovcem byl Václav III. Při svém tažení do Polska byl v roce 1306 zavražděn v Olomouci. Bylo mu teprve 16 let. Přemyslovský rod tak přišel o posledního mužského zástupce. Protože už v tomto rodě nezůstal žádný muž - bojovník, říkáme, že PŘEMYSLOVCI VYMŘELI PO MEČI.

Nemo: Meč. In Pixabay.com s licencí CC0 Public Domain.