Jiří z Poděbrad

Co budu umět

  • Jakého původu byl Jiří z Poděbrad?
  • Komu pomáhal vládnout jako zemský správce a proč?
  • Proč se Ladislavu říkalo v Čechách Pohrobek?
  • Jak se dostal Jiří z Poděbrad na český trůn?
  • Čím byl jako král jedinečný?
  • Jaký byl Jiří z Poděbrad král?
  • Jakého byl náboženského vyznání?
  • Jak se Jiříkovi jako králi přezdívalo?
  • Proč byl Jiří osočován, že otrávil Ladislava Pohrobka?
  • Jakou zajímavou organizaci chtěl Jiří z Poděbrad založit?

Jiří z Poděbrad byl vůbec prvním panovníkem, který nepocházel z královského rodu.
Na královský trůn byl zvolen českými pány. Jeho cesta k české královské koruně ale nebyla jednoduchá…

 

Po smrti krále Zikmunda nastupuje na trůn jeho zeť, manžel jeho dcery. Ten ale do roka umírá a osud české koruny je nejistý. Zanechává tu totiž po sobě těhotnou manželku Alžbětu. Ta ale dědice trůnu ještě neporodila a česká šlechta musí řešit, kdo bude zemi vládnout.  

 

I po bitvě u Lipan a porážce husitů se lidé v zemi stále dělí na katolíky a kališníky. Boj
o českou korunu nakonec vyhrává Jiří z Poděbrad, který podporuje husity.  Říká se mu také „husitský král“. Stává se správcem království za maličkého Ladislava, kterého v Čechách zvali Ladislav Pohrobek. To proto, že se narodil až po smrti svého otce.

Ladislav byl sice českým králem korunován, ale zemřel bez dědice a velmi mladý. Jiří z Poděbrad byl pak po celý svůj život obviňován, že nechal mladého Ladislava otrávit. Vinu na smrti mladého krále ale zřejmě nesla leukémie.

 

V roce 1458 je Jiří zvolen českým králem. Prvním, který nepochází z královského rodu. Prvním, který královskou korunu nezdědil. A byl to dobrý král. Vládl přísně, ale moudře. Byl příznivcem mírového jednání a jen velmi nerad válčil.

 

Přišel s myšlenkou vytvoření evropského spolku panovníků, který by dohlížel na dodržování míru. Nebyl bohužel vyslyšen a pochopen. Organizace, kterou chtěl Jiří z Poděbrad založit v 15. Století vznikla až 500 let po jeho smrti. Jmenuje se EVROPSKÁ UNIE.