Marie Terezie

 

LIOTARD, Jean-Etienne. Maria Theresia van Oostenrijk [online]. [cit. 16.11.2014]. Upraveno. Dostupný pod licencí CC0 Public Domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Étienne_Liotard_-_Maria_Theresia_van_Oostenrijk_2.jpg

OTÁZKY a ÚKOLY:

 1. Proč mohla Marie Terezie vládnout, i když byla žena?
 2. Čím je pro Habsburky významný otec Marie Terezie?
 3. Jak se jmenoval dokument, díky kterému mohla Marie Terezie vládnout?
 4. Vyjmenuj alespoň 1 nepřítele Marie Terezie.
 5. Kdy byla zavedena povinná školní docházka?
 6. Pro koho byla školní docházka povinná?
 7. Kde sídlila Marie Terezie?
 8. Získala Marie Terezie titul "CÍSAŘOVNA" ?
 9. Jak dlouho vládla?
 10. Co je to reforma?
 11. Vyjmenuj její 3 důležité reformy.
 12. Co je to osvícenství?
 13. Co je to absolutismus?
 14. Co je to robota?
 15. Jak posílila Marie Terezie svou armádu?
 16. Jak se jmenovaly první papírové peníze?
 17. Smrtí Marie Terezie vymřela linie pravých Habsburků.
  Jak říkáme vymření ženské linie?

Marie Terezie - život (1717, 1740, 1780)

 • je prvorozenou dcerou Karla VI. a jeho manželky
 • Karel VI. neměl mužského potomka 
 • po jeho smrti proto usedla jako JEDINÁ ŽENA na trůn Marie Terezie
  (Habsburkové jeho smrtí vymřeli po meči)
 • stalo se tak díky dokumentu PRAGMATICKÁ SANKCE
 • ve svých devatenácti letech se vdala za Františka Štěpána Lotrinského
 • od této doby byla téměř neustále těhotná
 • porodila 16 dětí (10 se dožilo dospělosti)
 • mnoho z nich díky manželství posílilo vliv Habsburků v Evropě
 • proto se Marii Terezii říkalo "TCHÝNĚ EVROPY"
 • na trůn usedla roku 1740 a vládla dlouhých 40 let
 • zemřela roku 1780 na nemoc plic
 • její smrtí vymřeli Habsburkové po přeslici
  (její děti jsou zástupci Habsbursko-Lotrinské dynastie,
  pro zjednodušení stále mluvíme o Habsburcích)

Vláda a reformy Marie Terezie

 

VLÁDA Marie Terezie

 • Marie Terezie nastoupila na trůn ve svých 23 letech
 • hned po nástupu na trůn musela bojovat se svými sousedy
  (Prusko, Bavorsko, Francie)
 • nechtěli uznat PRAGMATICKOU SANKCI a chtěli si rozdělit její území
 • tak začala válka o rakouské dědictví
 • část území ztratila (Slezsko), ale ostatní  pak uznali její právo na trůn
 • byla korunována českou a uherskou královnou
 • její manžel se stal CÍSAŘEM (proto se jí říká "císařovna")
 • Marie Terezie válčila i později (SEDMILETÁ VÁLKA)
  (Bojovalo se na českém území, proslavil se v ní i vojevůdce
  generál Laudon.)
 • Mimo válčení a plození dětí se panovnice snažila o různé reformy

REFORMA = změna, vylepšení

 

REFORMY Marie Terezie

 • zavedla povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let - 1774
 • zavedla sčítání obyvatel a domů
 • zakázala mučení u soudu
 • stavěla silnice a cesty, kolem cest sadila stromy
 • zavedla vojenskou službu pro mladé chlapce (posílila armádu)
 • zmírnila robotu na 3 dny v týdnu
 • zavedla daně i pro vrchnost (šlechta)
 • provedla měnovou reformu - sjednotila platidla,
  zavedla první papírové peníze "bankocetle"

OSVÍCENSTVÍ A ABSOLUTISMUS

 

Osvícenství

 • myšlenkový směr 18. století
 • panovník se má starat o svůj lid, lid má právo se bouřit,
  kdyby se tak nedělo
 • bohatí i chudí by měli mít stejná práva
 • nové myšlenky osvítily lid, odtud OSVÍCENSTVÍ

Absolutismus

 • forma vlády
 • moc je pouze v rukou panovníka
 • o všem rozhoduje panovník
 • řídí politiku, armádu i hospodářství

PŘÍJMENÍ

 

Naše jména, která dnes známe jako příjmení, vznikala postupně v průběhu

několika století. Dědičnost a neměnnost příjmení byla uzákoněna teprve

roku 1780, tehdy dostali svá příjmení úplně všichni. Příjmení vznikalo

jako bližší označení osoby.  Příjmení byla udělována např. podle otce

nebo matky, podle různých okolností, např. podle vlastností, návyků,

zaměstnání, bydliště, původu, podle předmětů živých i neživých,  

někdy i podle toho, jaké kdo měl pořekadlo atd.