J.A.Komenský

Co budu umět:

  • Jak je nazýván Jan Amos Komenský?
  • Co víš o jeho životě?
  • Měl J. A. Komenský lehký život? Vysvětli proč. 
  • Čím se Komenský proslavil ve světě?
  • Jaký byl Komenský učitel? Vysvětli.
  • Která místa Komenský navštívil, procestoval?
  • Jmenul alespoň 2 Komenského díla. 

Narodil se 28. března 1592 jako Jan Komenský, přesně se neví kde. Víme, že přišel na svět na moravském Slovácku. O přesné místo jeho narození se přou obce Komňa (dokladem by mohlo být Komenského příjmení, pocházející ze jména této obce), Uherský Brod i obec Nivnice. 

 

Jan pocházel z rodiny, která patřila k protestantům - evangelíci. Měl čtyři starší sestry. Když mu bylo dvanáct, přišel o své rodiče i o dvě sestry, všichni zemřeli na epidemii. Čtyři roky na to (v roce 1608) nastoupil Jan do Přerova na latinské gymnázium. Po třech letech byl vyslán na studia do Německa (města Herborn a Heidelberk). Ještě před odchodem do Německa přijal Jan další jméno - Amos, podle biblického proroka. Po studiích v Německu se Jan Amos Komenský vrací domů. 

myšmapa se zvětší po rozkliknutí

Nastupuje v Přerově jako učitel (v místním muzeu J. A. Komenského je dnes rozsáhlá expozice věnovaná školství). Je nejmladším učitelem na škole (je mu 22) a postupně zjišťuje, že od doby, kdy ve škole studoval on, se nic nezměnilo. Škola je založená na biflování, žáci se učí dlouhosáhlé latinské texty, kterým často ani nerozumí, celé zpaměti. Pokud žák látku neumí, nastupují fyzické tresty. Komenský zavádí do své výuky nové postupy. Nemá rád fyzické tresty a snaží se najít cestu, která bude pro učení děti příjemnější a zábavnější. Latinu, které se žáci nejvíce bojí, se snažil zpříjemnit zcela novou učebnicí. Jmenovala se Brána jazyků otevřená. Učebnic ostatně ve svém životě vytvoří několik. Je dokonce autorem první obrázkové učebnice, tu nazal Orbis Pictus - Svět v obrazech. Známé je i jeho dílo Škola hrou - učebnice latiny připravená pro školní divadlo.

 

Jan Amos Komenský nebyl jen učitelem, přesto že je dnes nazýván "Učitel národů". Byl to i kněz a poslední biskup Jednoty bratrské, filozof (myslitel), spisovatel a vlastně i cestovatel. Při svých cestách po Evropě měl tu možnost ovlivňovat evropské školství. Byl zván do různých zemí, aby tam školství pomáhal modernizovat. Pomáhal tak v Anglii, ve Švédsku nebo v Uhrách (dnešní Maďarsko).

 

Z Přerova se Jan Amos dostal do Fulneku. I tam dnes najdeme jeho muzeum. Po bitvě na Bílé hoře musel Komenský opustit i Fulnek, kde pracoval a učil, a odešel natrvalo z vlasti. Jeho kroky vedly do polského města Lešno. Po požáru Lešna v roce 1656, kde Janovi shořelo mnoho knih, se uchýlil do Amsterodamu v Nizozemí. Tady pokračoval neúnavně ve své činnosti až do své smrti 15. listopadu 1670. Je pochován v kostelíku ve městě Naarden v Holadsku. Zůstalo po něm mnoho různých spisů a knih, ale také oslovení, kterým se nehonosí nikdo jiný -  „Učitel národů“.

Muzeum v Přerově

Záznamy: 4 - 6 ze 16
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>