Co budu umět?

 • Nakresli směrovou růžici. 
 • Jaké máme hlavní světové strany?
 • Jaké máme vedlejší světové strany?
 • Co je to globus, mapa, plán?
 • K čemu nám složí buzola, kompas a GPS?
 • Kde na mapě najdeme sever?
 • Co je to poledník, rovnoběžka?
 • Co tvoří poledníky a rovnoběžky?
 • Kudy prochází zemská osa?
 • Jaká je nejdelší rovnoběžka?
 • Jaký je nejdelší poledník? (*)
 • K čemu slouží měřítko mapy?
 • Jaké typy měřítka mapy známe?
 • K čemu slouží legenda mapy?
 • Jak je na mapě znázorněno vodstvo?
 • Co na mapě značíme zelenou a co hnědou barvou?
 • Co je to kóta?

Světové strany

 

K určení světových stran nám může pomoci směrová růžice. Jsou na ní vyznačeny hlavní i vedlejší světové strany.

Hlavní světové strany: SEVER (S), JIH (J), VÝCHOD (V), ZÁPAD (Z)

Vedlejší světové strany: SEVEROVÝCHOD (SV), SEVEROZÁPAD (SZ), JIHOVÝCHOD (JV), JIHOZÁPAD (JZ)

K orientaci v krajin nám spolu s mapou pomáhá kompas nebo buzola.

Střelka kompasu ukazuje vždy na sever. Sever je na kompasu i na buzole značen jako N. Používá se mezinárodního označení světových stran, které vychází z anglických názvů:

 • sever = NORTH (N)
 • jih = SOUTH (S)
 • východ = EAST (E)
 • západ = WEST (W)

Globus, mapa, plán

 

GLOBUS = zmenšený model planety Země

 

MAPA = zmenšený obraz zemského povrchu

 

PLÁN = mapa, která zobrazuje malé území

Zeměpisná síť

 

Zeměpisná síť je síť poledníků a rovnoběžek. Je dobře viditelná na globusu. Čáry ("kružnice"), dělící povrch globusu na pomyslné pásy, se jmenují ROVNOBĚŽKY a POLEDNÍKY.

 

ROVNOBĚŽKA  

= pomyslná čára na zenském povrchu,
která vyznačuje směr od východu na západ

 • Nejdelší rovnoběžkou na Zemi je ROVNÍK.
 • Měří asi 40 000 km a rozděluje Zemi na severní a jižní polokouli.

 

POLEDNÍK    

= pomyslná čára na zemském povrchu,
která vyznačuje směr od severu k jihu

 • Místa ležící na stejném poledníku mají ve stejnou chvíli stejný čas.
 • Poledníky jsou stejně dlouhé.
 • Za základní poledník je považován NULTÝ POLEDNÍK. 
  Prochází městem Greenwich ve Velké Británii, kde sídlí Královská greenwichská laboratoř.

 

Síť poledníků a rovnoběžek využívá např. systém GPS. [dži: pi: es]

Určuje díky nim přesnou polohu na Zemi.

ZEMSKÁ OSA

 

Podíváš-li se na globus, uvidíš, že je nakloněn.

Místy, kde globus drží úchyty,
prochází ZEMSKÁ OSA.

Je to pomyslná čára,
která protíná dvě důležitá místa:

SEVERNÍ a JIŽNÍ PÓL,
nejchladnější místa na Zemi.

 

Země se kolem své ZEMSKÉ OSY otočí
JEDNOU za 24 HODIN, tedy ZA 1 DEN.

Měřítko mapy

 • Mapa je zmenšený obraz zemského povrchu.
 • Abychom věděli, jak moc byl zemský povrch zmenšen,
  potřebujeme MĚŘÍTKO MAPY.
 • To nám udává POMĚR VZDÁLENOSTI NA MAPĚ
  v porovnání se SKUTEČNOU VZDÁLENOSTÍ
 • měřítko mapy může být buď číselné nebo grafické

 

Grafické měřítko mapy:

 

Jeden barevný dílek na měřítku odpovídá vzdálenosti 1 km.

 

Číselné měřítko mapy:

      1 : 100 000 
 

Toto měřítko říká, že 1 cm na mapě odpovídá ve skutečnosti 100 000 cm.

Po převedení jednotek můžeme říci, že 1 cm odpovídá vzdálenosti 1 km.

Legenda mapy

 

Legenda mapy nám vysvětluje, CO je na mapě zobrazeno

Místa zobrazená na mapě jsou ve skutečnosti v různých výškách.

Výšku místa znázorňuje jeho barva, popřípadě kóta.

Kóta je místo na mapě, které má uvedenou nadmořskou výšku. 

 

BARVY:

 • nížiny jsou vyznačeni ZELENĚ
 • vysočiny jsou vyznačeny různými odstíny HNĚDĚ
 • vodstvo je vyznačeno MODŘE

 

KÓTA:

 • místo na mapě s uvedenou nadmořskou výškou 
  (na ukázce Jestřebí, 444 m n. m. = metrů nad mořem)