Co budu umět?

 • Na jaké 3 části dělíme státní moc?
 • Kdo utváří zákony? 
 • Na jaké části se dělí parlament?
 • Jak se nazývá dolní komora / horní komora parlamentu? 
 • Do které moci bys zařadil prezidenta ČR? 
 • Kdo je to premiér, ministr? 
 • Kam patří Policie a Aráda ČR? 
 • Co má za úkol soudní moc? 
 • Vyjmenuj alespoň 2 druhy soudů. 
 • Co je to Ústava?
 • Kdo je to hejtman, primátor, starosta?

Rozdělení státní moci

Státní moc je v ČR rozdělena na 3 hlavní složky. Jsou to:

Moci jsou na sobě navzájem nezávislé, každá má oddělené pravomoci.

důležité funkce:

 
 • prezident - hlava státu, zastupuje stát
 • premiér - předseda vlády, zastupuje vládu
 • ministr - člen vlády, zastupuje své ministerstvo
 • hejtman - hlava kraje, zastupuje kraj
 • primátor - hlava velkého města, zastupuje město, v Praze je primátor zároveň hejtmanem
 • starosta - hlava obce, zastupuje obec (město či vesnici)