Evropa

CO BUDU UMĚT

  1. Vyjmenuj 1 městský stát.
  2. Vyjmenuj 2 evropské státy, které leží jak v Evropě, tak v Asii.
  3. Vyjmenuj 3 moře oblévající Itálii.
  4. Vyjmenuj 4 evropské poloostrovy.
  5. Vyjmenuj 5 evropských ostrovů.
  6. Vyjmenuj 6 evropských moří.
  7. Vyjmenuj 7 evropských řek.
  8. Vyjmenuj 8 evropských pohoří.
  9. Vyjmenuj 9 evropských měst.
  10. Vyjmenuj 10 států Evropské unie.