Hospodářství České republiky

 
Hospodářství bychom mohli rozdělit na oblasti: PRŮMYSL a ZEMĚDĚLSTVÍ. Zjednodušeně by se dalo říci, že do ZEMĚDĚLSTVÍ patří CHOV ZVÍŘAT a PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN, do PRŮMYSLU pak to, co člověk VYROBÍ. Zařadit bychom sem mohli i SLUŽBY, tedy PRÁCE, na jejímž konci nestojí výrobek.
 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ

rozdělení hospodářství na zemědělství a průmysl

ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

 • obilniny, kukuřice
 • řepka olejka
 • slunečnice
 • růže, karafiáty,...
 • ovoce
 • zelenina
 • ...

CHOV ZVÍŘAT

 • ryby
 • drůbež (slepice, krůty)
 • skot (krávy)
 • dobytek (koza, ovce, prase)
 • ...

PRŮMYSL

 

LEHKÝ PRŮMYSL 

- výrobky pro spotřebitele

 • potravinářský (výroba mléčných, masných výrobků,...)
 • oděvní (výroba oblečení)
 • obuvnický (výroba obuvi)
 • papírenský (výroba papíru)
 • ...

TĚŽKÝ PRŮMYSL 

- výrobky k dalšímu zpracování

 • těžba surovin (uhlí, kamene,..)

 • hutnictví (získávání a zpracovávání kovů)

 • strojírenství (výroba letadel, vlaků, automobilů)

 • chemický (výroba ropy)

 • ...

 

SLUŽBY

 

- nejde o výrobky, ale o poskytování práce či péče pro druhé

 • cestovní ruch (cestovní kanceláře)
 • zdravotnictví
 • kadeřnické a kosmetické salony
 • banky
 • školy
 • restaurace a hospody
 • divadla a kina
 • ...

ČESKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

pokus se jednotlivé pojmy správně zařadit