Co budu umět?

 • Co zahrnujeme do vodstva?
 • Co je to hlavní evropské rozvodí a kde ho máme v ČR hledat?
 • Uveďte 3 hlavní řeky, které patří do úmoří Severního, Baltského a Černého moře.
 • Do kterého moře se vlévá Labe?
 • Do kterého moře se vlévá Odra?
 • Do jaké řeky se vlévá Morava a kam se tato řeka vlévá?
 • Co je to povodí, rozvodí a úmoří?
 • Co je to pramen, soutok, ústí?
 • Jak se od sebe liší horní, střední a dolní tok řeky?
 • Vyhledej na mapě pravý přítok Labe.
 • Vyhledej na mapě leý přítok Vltavy.
 • Vyjmenuj a ukaž na mapě některé řeky ČR. Urči, do jakého patří povodí.
 • Kde najdeme soutok Labe a Vltavy?
 • Vyhledej na mapě větší přítoky Labe (Vltavy, Moravy,...) a urči, zda jsou pravé či levé.
 • Vyhledej a pojmenuj 3 přehradní nádrže na Vltavě.
 • Vyhledej a pojmenuj další 3 přehradní nádrže.
 • Co je to vodní nádrž a k čemu slouží?
 • Která vodní nádrž je v ČR největší svou plochou a která objemem?
 • Jaký je rozdíl mezi rybníkem a jezerem? Čeho máme v ČR více?
 • Pojmenuj a vyhledej některá jezera a ukaž na mapě. Pojmenuj oblast.
 • Které jezero je u nás největší?
 • Pojmenuj a vyhledej některé rybníky a ukaž na mapě. Pojmenuj oblast.
 • Který rybník je u nás největší?
 • K čemu slouží lázně?
 • Pojmenuj a ukaž na mapě 5 důležitých lázeňských měst.

Vodstvo

 
Řeky, potoky, rybníky, jezera, vodní nádrže. To vše patří do vodstva. Česká republika má v evropském vodstvu důležitou pozici. Prochází tudy totiž HLAVNÍ EVROPSKÉ ROZVODÍ. Každá ŘEKA MÁ SVÉ ČÁSTI, některé je dobré znát. Největší ŘEKY ČR určitě všichni znáte. I řeky ale skrývají svá tajemství, stejně jako PRAMENY a LÁZNĚ. A co teprve VODNÍ PLOCHY... Jezera, rybníky, vodní nádrže... Některá jezera jsou vlastně rybníky, inu, uvidíte sami...