Co budu umět?

 • Co je to povrch?
 • V jakých jednotkách se udává výška určitého místa, např. vrcholku hory?
 • Seřaď pojmy velehory, nížina, vrchovina a hory podle nadmořské výšky.
 • Vyjmenuj 4 nížiny ČR. Ukaž je na slepé mapě ČR.
 • U každí nížiny uveď řeku či řeky, které jí protékají.
 • Jaké výhody má nížina pro člověka?
 • Vyjmenuj některá pohoří ČR. Ukaž je na slepé mapě.
 • Jaké je nejvyšší pohoří ČR? Ukaž na slepé mapě.
 • Jaká je naše nejvyšší hora a kolik měří?
 • Je to hora nebo velehora?
 • Na mapě vyhledej Krušné / Orlické hory (...) a najdi nejvyšší horu. 
 • Kolik tato hora měří? Je to hora nebo velehora?
 • Vyjmenuj 5 pohoří, která leží v pohraniční oblastni.
 • Vyjmenuj 3 vnitrozemská pohoří.
 • Proč je významný Kralický Sněžník?
 • Jaké je naše nejbližší velké pohoří?

Povrch

Planeta Země je tvořena různými vrstvami. Uvnitř Země je jádro, následuje plášť a zemská kůra. Zemská kůra je "kamenný obal Země". Ten není tvořený 

jednou velkou plochou, ale obrovskými ("litosférickými") deskami. Tyhle desky jsou různě veliké a nejsou k Zemi připoutýny na pevno, ale mohou se i pohybovat. Proto se naše planeta během let mění. Posouvají se kontinenty, vznikají zemětřesení, nebo se formují některá pohoří. 

Povrch Země je tedy "zvrásnění". Na některých místech může mít zemská půda velmi malou nadmořskou výšku, jinde zase dosahuje obrovských výšek. Nadmořská výška je měřená v metrech nad mořem - m n.m. a udává rozdíl mezi výškou určitého místa a hladinou (většinou nejbližšího) moře.

 

Rozdělení povrchu (v různých pramenech uváděno různě):

 • 0 - 300 m n.m.              NÍŽINA
 • nad 300 m n.m. je to    VYSOČINA, ta se dále dělí:
 • 300 - 600 m n.m.          PAHORKATINA
 • 600 - 900 m n.m.          VRCHOVINA
 • 900 - 1 600 m n.m.        HORY
 • více než 1 600 m n.m.    VELEHORY

Povrch - desky a složení Země

Slovníček pojmů:

 

 • PAHOREK - vyvýšenina malých rozměrů
 • VRCH - - vyvýšenina větších rozměrů
 • HORA - výrazná (často osamocená) vysoká vyvýšenina
 • VELEHORA - mohutná velmi vysoká vyvýšenina
 • ŠTÍT - skalnatý vrchol velehory
 • HŘBET, HŘEBEN - dlouhá protáhlá vyvýšenina (je delší než širší)
 • KOTLINA, BRÁZDA, BRÁNA, ÚVAL - místa s nižší nadmořskou výškou než v okolí
 • TABULE - plochá (rovná) část krajiny

Citace obrázků:

 • JKLAMO. Tektonické desky [online]. [cit. 18.7.2014]. Dostupný pod licencí the copyright holder of this work, release this work into the public domain. This applies worldwide. na WWW: https://goo.gl/XG1JRg