Karel Hynek Mácha

Zdroj: https://commons.wikimedia.org

Mácha a ROMANTISMUS

 

Karel Hynek Mácha je představitelem směru, kterému říkáme ROMANTISMUS.

 

Jeho základními znaky jsou důraz na lidský cit, na duši člověka. Romantický hrdina se bouří proti společnosti, je to silný člověk, který bývá většinou loupežníkem, zbojníkem, tulákem nebo žebrákem. Důležité jsou jeho prožitky, jeho city. Romantismus se projevuje i v popisu krajiny a prostředí.

Máj

 

Za stěžejní a hlavní dílo Karla Hynka Máchy je považován Máj.
Byl vydán v roce 1936.  UKÁZKA Z MÁJE

 

Postavy:

Vilém, zbojník

Jarmila

Vilémův otec

vypravěč příběhu, poutník Hynek (autor)

 

Prostředí:

Máchův kraj: okolí hradu Bezděz, Máchovo jezero, hora Říp,...

Dokument - hrad Bezděz.

 

Obsah:

Vilém, vůdce loupežníků, byl kdysi otcem vyhnán z domova. Do svého rodného kraje se vrací se svou loupežnickou tlupou . Zamiluje se tu ale do krásné Jarmily. Zabije svého soupeře v lásce k Jarmile. Naneštěstí je to jeho vlastní otec. Viléma zatknou, ten ve vězení, odsouzen k smrti, přemýšlí o svém životě. Je popraven lámáním v kole. Jarmila tak ztratila oba blízké muže a sama se vrhá z útesu do jezera.

Velmi důležitou roli v příběhu má detailní popisování krajiny.

ukázka

„To on, to on! Ty péra, kvítí,
klobouk, oko, jenž pod ním svítí!
Ten jeho plášť, to on, to on!
T
o strašnýť lesů pán!“  

Kolem něj zástup jde – co nebem černý mrak,
z něho – co blesku svit – v slunci se leskne zbraň.
Volně jde nešťastný – upřený v zemi zrak.
Z městečka zvonku hlas. Množství se modlí zaň.

***

"dávná severní zář, vyhaslé světlo s ní,
zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk,
zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit,
zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit,
zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt
vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas,
to jestiť zemřelých krásný dětinský čas."

***

"Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou
spěchá ku cíli, než červánky pohynou?
Tohoto poutníka již zrak neuzří tvůj,
jak zajde za onou v obzoru skalinou,
nikdy – ach nikdy! To budoucí život můj.
Kdo srdci takému utěchy jaké dá?
Bez konce láska je! – Zklamánať láska má!

Je pozdní večer – první máj –
večerní máj – je lásky čas;
hrdliččin zve ku lásce hlas:
„Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!“ "