Karel Jaromír Erben

Zdroj: https://commons.wikimedia.org

Pohádky K. J. Erbena

 

Karel Jaromír Erben se také věnoval sběratelství pohádek.  Sepsal je v knize, kterou nazval  "České pohádky".

 

Najdeme v ní např. tyto pohádky:

 • O Zlatovlásce
 • Tři zlaté vlasy děda Vševěda
 • Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 • Dvojčata – zfilmováno jako Třetí princ
 • Boháč a chudák
 • Jabloňová panna
 • Hrnečku, vař!
 • Pták Ohnivák a liška Ryška
 • Otesánek
 • Sněhurka
 • Rozum a štěstí – zfilmováno jako Nesmrtelná teta
 • Obuchu, hýbej se! – zfilmováno jako Obušku, z pytle ven!
 • Dobře tak, že je smrt na světě
 • Hádkanka
 • O třech přadlenách
 • Živá voda
 • Král Tchoř
 • Tak svět odplácí
 • Almužna
 • Vousy na loket a člověk na píď
 • Drak dvanáctihlavý
 • O žabce královně
 • Sedm simeonův
 • Rybářův syn
 • Jirka s kozú
 • O Ivanu Hlupci
 • O hloupém peciválovi
 • Jezinky
 • O hloupém Kubovi
 • Škola bohatí
 • Svatý Štěpán
 • Pán bůh dědoušek
 • Švec a čert
 • Čert a cigán
 • Slepička a kohoutek

Kytice z pověstí národních

 

Kytice je sbírka básní, kterou K. J. Erben vydal v roce 1853. 

Básně, které do sbírky kytice sepsal, jsou balady. BALADA je báseň s chmurným dějem a tragickým koncem. Najdeme v ní vinu a trest. Někdo se proviní a je za svůj skutek potrestán.

 

Balady:

 • Kytice
 • Poklad
 • Svatební košile 
 • Polednice
 • Zlatý kolovrat
 • Štědrý den (ukázka: Hoj ty Štědrý večere)
 • Holoubek
 • Záhořovo lože
 • Vodník
 • Vrba
 • Lilie
 • Dceřina kletba
 • Věštkyně

ukázka

 

"Měla jsem, smutná, milého,
život bych dala pro něho!
Do ciziny se obrátil,
potud se ještě nevrátil.
Do ciziny se ubíral,
těšil mě, slzy utíral:
"Zasej, má milá, zasej len,
vzpomínej na mne každý den,
první rok přádla hledívej,
druhý rok plátno polívej,
třetí košile vyšívej:
až ty košile ušiješ,
věneček z routy poviješ."

Již jsem košile ušila,
již jsem je v truhle složila,
již moje routa v odkvětě,
a milý ještě ve světě,
ve světě šírém, širokém,
co kámen v moři hlubokém.
Tři léta o něm ani sluch
živ-li a zdráv - zná milý bůh!"

(Svatební košile)