Hlásky

  • Lidé se dorozumívají tak, že spolu komunikují.
  • Tato komunikace může probíhat slovně nebo písemně.
  • Slovní komunikace - řeč - využívá hlásky. 
  • Hláska je vyslovené písmeno, písmeno je tedy zapsaná hláska.
  • Hláska je základní jednotkou řeči, vznikají v hlasivkách.
  • Hlásky můžeme rozdělit: