ČTENÍ

Edudant a Francimor čarují

 

Doplním jen zdroje informací:

  • POLÁČEK, Karel. Edudant a Francimor. Praha : Albatros, 1970. 141 s.
  • Google obrázky [online]. 2011 [cit. 2011-10-18].
  • Youtube [online]. 2011 [cit. 2011-10-18].

Porozumění textu 

 

Nejen četba, ale i porozumění a pochopení textu

je součástí čtenářské gramotnosti.

Po přečtení textu by mělo následovat

povídání o tom, co jsme právě přečetli.

Jako příklad nabízím

další díl příběhu Karla Poláčka z knihy Edudant a Francimor

a na konec textu přidávám výčet několika úkolů a otázek,

které mohou po přečtení textu následovat... :-)