Zdvojené souhlásky

V češtině se mohou objevit dvě stejné hlásky vedle sebe:

  • u složených slov (půllitr, dvojjazyčný,...)
  • při skloňování slov (racci, zlomme,...)
  • u slov s PŘEDPONAMI od- nad- pod- před- roz- bez- nej- (oddaný, rozzářený,...)
  • u některých slov s příponou -ný -ní (okenní, kamenný,...)
  • ve slovech ANNA, MĚKKÝ, POVINNOST, PANNA