Samohlásky

 • české samohlásky můžeme rozdělit na:
 • máme 5 krátkých a 5 dlouhých samohlásek
 • samohlásky můžeme graficky vyjádřit písmeny
 • písmen, která označují samohlásky, má čeština více
  A,Á,E,É,I,Í,Y,Ý,O,Ó,U,Ů,Ú
 • 2 písmena, která obě patří jedné samohlásce:
     I a Y vyslovujeme jako samohlásku [ i ]
     Í a Ý vyslovujeme jako samohlásku [ í ]
     Ů a Ú vyslovujeme jako samohlásku [ ú ]

KRÁTKÉ

 

DLOUHÉ

 

PROCVIČTE SI DÉLKU SAMOHLÁSEK