ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

 

Na tato telefonní čísla se dovoláte ZDARMA ze všech míst ČR.
Telefonní linka 112 je dostupná z celé Evropy.

Linku 112 doporučují záchranáři využívat pouze v případě,
že k události,
která se stala,
je potřeba přivolat více než 1 složku IZS.

 

 

CO JE POTŘEBA VĚDĚT?

Na prvním místě je vždy VAŠE VLASTNÍ BEZPEČNOST!

Při telefonování na tato čísla je zapotřebí sdělit:

  • kdo volá
  • co se stalo
  • kde se to stalo
  • kdy se to stalo
  • kolik lidí je ohroženo
  • číslo telefonu, ze kterého se volá

Telefon nikdy nezavěšujte jako první,

kdyby se Vás chtěli záchranáři ještě na něco zeptat.

 

Hry s tématikou VOLÁNÍ NA TÍSŇOVÉ LINKY