dělení rostlin

Co budu umět

 1. Jak dělíme rostliny podle délky života?
 2. Jak dělíme rostliny podle typu stonku?
 3. Jaké 3 typy stonku mají byliny?
 4. Jmenuj 2 kvetoucí a 2 nekvetoucí rostliny.
 5. Jak říkáme rostlinám, které pěstuje člověk?
 6. Jak říkáme rostlinám, které rostou bez zásahu člověka?
 7. Proč jsou některé rostliny chráněné?
 8. Jmenuj 2 jedovaté  a 2 léčivé rostliny.    
 9. Jmenuj 2 okrasné a 2 jedlé rostliny.
  ...

DĚLENÍ PODLE DÉLKY ŽIVOTA + příklady

JEDNOLETÉ: žijí od jara do podzimu, přečkávají jen jejich semena 
DVOULETÉ: rostlina první rok vyroste, kvete až druhý rok, poté hyne

TRVALKY: žijí mnoho let

 

 

DĚLENÍ NA KVETOUCÍ A NEKVETOUCÍ + příklady

KVETOUCÍ: mají květy

NEKVETOUCÍ: nekvetou, rozmnožují se výtrusy 

 

 

DĚLENÍ PODLE STONKU + příklady

 

SCHÉMA + VYSVĚTLENÍ - DĚLENÍ ROSTLIN PODLE TYPU STONKU

 

BYLINY: mají dužnatý stonek

DŘEVINY: mají dřevnatý stonek (strom, keř)

 

 

BYLINY PODLE TYPU STONKU + příklady

 

LODYHA: listy jsou po celém stonku 

STVOL: stonek je bez listů, listy rostou od země 

STÉBLO: dutý stonek s kolénky

 

 

DALŠÍ DĚLENÍ + příklady

KULTURNÍ: pěstované člověkem

PLANÉ: rostoucí ve volné přírodě

JEDOVATÉ: rostlina nebo její část obsahují jedovaté látky

LÉČIVÉ: rostlina nebo její část mají léčivé účinky

CHRÁNĚNÉ: rostlina je chráněna zákonem, nesmí se trhat a ničit

OKRASNÉ: zkrášlují životní prostředí

JEDLÉ: rostlina nebo její část se využívají jako potrava

NEJEDLÉ: rostlina není jedovatá, ale nevyužívá se v potravinářství