Život v pravěku

 

Asi před 40 000 lety se objevil "ČLOVĚK DNEŠNÍHO TYPU".

Žil i lovil v tlupách. TLUPA - skupina pravěkých lidí. Tlupy pralidem přinášely větší bezpečí, šanci při lovu a tedy větší šanci přežít. Žil v jeskyních, později si stavěl jednoduchá obydlí např. ze zvířecích kůží. Používal oheň - opékal maso, bránil je před divokými zvířaty a také jim dával teplo.

Ženy se staraly o děti a sbíraly lesní plody a různé kořínky. Muži byli lovci a lovili zvěř - koně, zubry, soby, ... (Lidé se tedy dělili na lovce a sběrače.) Největší kořistí byl mamut - asi 4 m vysoký a 3 m dlouhý příbuzný dnešního slona.

 

Vyráběli spoustu nástrojů, které jim pomáhaly v běžném životě. Dokonce i keramiku. Kámen pazourek opracovaný do tvaru slzy používal jako "pěstní klín". Z kamene vyráběl i ostatní nástroje, jako např. oštěpy nebo sekery.

Na zdech některých jeskyní se dochovaly pravěké malby zvířat. Pravděpodobně je pračlověk maloval na zeď, protože doufal, že mu vyobrazení přinese štěstí při lovu. Pravěkým uměním jsou i sošky pravěkých žen. Říkáme jim "VENUŠE". Nejznámější takovou soškou je "Věstonická venuše", která byla nalezena u Dolních Věstonic na jižní Moravě.

Pravěcí lidé také pohřbívali své mrtvé.

Fotogalerie: život v pravěku

Licence Creative Commons

Fotografie ze sady Pravěk, jehož autorem je Pavlína Loňková, podléhají licenci Creative Commons: CC-BY-SA. Uveďte autora a zachovejte licenci. Vytvořeno na základě díla https://pancelcino.webnode.cz/vla-dejepis/pravek/zivot-v-praveku