KELTOVÉ A PROČ SE JMENUJEME PO NICH...

 
Keltové na našem území po sobě zanechali mnohé zajímavosti. Archeologové objevili hroby keltských bojovníků a v nich různé zbraně, jako například meče nebo štíty. 
 
"Znali hrnčířský kruh, keramiku vypalovali ve speciálních pecích, zrno mleli pomocí ručních mlýnů a při zemědělských pracích užívali železné nástroje (srpy, radlice, kosy)," píše o keltské kultuře Petr Čornej v knize Historie českých zemí.
                
Associazione Amici del Museo delle Grigne Onlus: Celts in Esino Lario [online]. [cit. 27.10.2014]. Dostupný pod licencí Creative Commons: CC-BY-SA. 
 
Život keltů na našem území dokládají nejen archeologické nálezy, ale také písemné zmínky odvěkého keltského nepřítele, římanů. Ti také pojmenovali keltská hradiště, kterým se říká "oppida". Takové oppidum bylo opevněné území různé velikosti (víme, že existovala malá i velmi rozsáhlá oppida). V oppidu byly vystavěny obytné domy, ale také jakési "dílny", dnes bychom mohli říci firmy, mezi nimiž vznikaly ulice. Keltové tu pracovávali měď, vyráběli keramiku i mince
 
Keltská oppida na našem území byla postavena na místech, kudy procházela tzv. JANTAROVÁ STEZKA. Byla to cesta, která spojovala severní a jižní Evropu. Putovali po ní obchodníci, kteří převáželi nejen jantar, ale také kožešiny, látky nebo sůl či med. 
 
Jeden z keltských kmenů, který obýval naše území, se jmenoval Bójové. Tento název pravděpodobně převzaly i některé cizí jazyky (angličtina, němčina, francouzština). Z názvu kmene (Boiové - Boiohemum - Bohemia, domov Bójů; domov od slova home či německého heim) tak vzniklo původně latinské pojmenování pro naše území, které užíváme i dnes, BOHEMIA.
 
                    
Rosser1954: Bonfire on Calton Hill [online]. [cit. 27.10.2014]. Dostupný pod licencí Creative Commons Public Domain.
 
Dodnes také slavíme svátky, které mají kořeny v keltských tradicích. Ani vliv církve, ani mnoho staletí tyto tradice neuvrhly v zapomnění. U Keltů má kořeny např. dnešní Halloween či naše Dušičky (keltský svátek se jmenoval Samhain - oslava konce léta a světla). Podobně je na tom naše "pálení čarodějnic", navazuje na keltský svátek Beltaine (oslava konce zimy a tmy). 
 
A ještě něco o Keltech víme. Pamatujete na Panoramixe? Byl to druid. Druidové byli keltští kouzelníci, kněží či věštci. Keltové obecně hodně uctívali přírodu a přírodní božstva. (I jejich horoskop vychází ze přírody - nevyužívá názvů souhvězdí, ale stromů. Ostatně, vyhledej si, v jakém znamení ses podle keltského horoskopu narodil ty sám.) Mezi jejich posvátná zvířata patřil např. jelen, mezi posvátné rostliny pak řadili jmelí a příznivý vztah měli k dubům. 
 

VŠE O ŽIVOTĚ KELTŮ VIZ VIDEO