Válka

CO BUDU UMĚT

 1. Kdy probíhala II. světová válka?
 2. Jak vypadalo Československo před vypuknutím II. světové války?
 3. Jak se nazývalo České a Moravské území v průběhu války?
 4. Kdy a jak II. světová válka začala?
 5. Do kterých dvou skupin bychom mohli rozdělit válčící státy?
 6. Jmenuj spojence 2 Německa.
 7. Jmenuj 3 spojence Británie.
 8. Ke které skupině se klonili Češi a ke které Slováci?
 9. Vyjmenuj 5 zbraní, užitých během II. světové války.
 10. Která zbraň této války byla nejničivější a proč?
 11. Kde byla tato zbraň použita?
 12. Jmenuj 2 důležité události či bitvy II. světové války.
 13. Kdy II. světová válka skončila v Evropě?
 14. Kdo osvobodil Ostravu, Plzeň a Prahu?
 15. Kdy a čím končí II. světová válka ve světě?
 16. Jaké byly ztráty obyvatel během války?
 17. Proč lidí během války umírali?
 18. Jak vypadala Evropa po skončení války?

POČÁTEK VÁLKY

 

Německo obsadilo Československu Sudety. Od Československa se odtrhává Slovensko a vytváří si Slovenský štát. To je následně spojencem hitlerovského Německa. To vše se událo v březnu roku 1939. Němci následně obsadili Čechy i Moravu, vznikl tak PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA.

 

Válka oficiálně začala 1.září 1939. V ten den Němci napadli Polsko. Události se daly do pohybu. Rusko napadlo Polsko z východu, proti Němcům se postavili Francie a Británie, Japonci npadli Čínu a největší světový válečný konflikt byl na světě.

KDO VÁLČIL

 

Do války se zapojila většina států světa. Mohli bychom je rozdělit do dvou velkých skupin, a to na SPOJENCE a státy OSA. OSA je zkrácený název pro spojenectví "OSA BERLÍN - ŘÍM - TOKIO"

 

SPOJENCI: OSA:
Velká Británie Německo
Francie Itálie
USA Japonsko
Sovětský svaz   
   
a další státy: a další státy:
Čína, Polsko, Jugoslávie, Česko, Řecko, Norsko, Kanada... Slovensko, Rumunsko, Chorvatsko, Maďarsko, Finsko

 

ZBRANĚ II.SVĚTOVÉ VÁLKY

 

    Technický pokrok a touha po vítězství byly příčinou vývoje, vylepšování a vynalézání zbraní. Stejně jako I. světová válka, má i ta II. svá smutná prvenství. Vojáci používali pušky, samopaly, pistole i kulomety. Vylepšily se tanky a granáty. Byly vyvinuty dělostřelecké i balistické rakety (letí přesně na cíl), raketomety, radiolokátor (radar). Ve válce bojovaly torpédoborce, ponorky, letadlové lodě atd. Nejzákeřnější zbraní byla jaderná bomba, zbraň totálního ničení, kterou použili Američané při útoku na Japonsko.  

    Dvě jaderné pumy byly svrženy v roce 1945 na japonská města Hirošima a Nagasaki. Ničivá síla jaderné pumy je dlouhodobá. Lidé umírali v plamenech a zříceninách budov, ale následně i na ozáření. Ozáření je velmi nebezpečné, zastaví v těle tvorbu buněk a člověk může zemřít. Neobnovují se krvinky, neurony ani střevní buňky, při vysokém ozáření člověk upadá do komatu a umírá.

PRŮBĚH VÁLKY

 

    Hitler napadl 1.září.1939 Polsko,tak začíná II. světová válka. Následně pak zaútočil na Dánsko, Norsko, státy Beneluxu i část Francie.

V letecké bitvě o Británii ale nezvítězil. (Stejně jako za I. světové války odcházeli čeští vojáci do zahraničních vojsk. Čeští letci se výrazně se podíleli např. právě na bitvě o Británii, jiní vojáci se uplatnili v bitvě u Tobruku v Lybii v severní Africe.) 

    V roce 1941 napadli Němci Rusko a Japonci zákeřně zaútočili na americkou leteckou základnu Pearl Harbour na Hawaji. Válka tak probíhala v Evropě a Asii, na severu Afriky i v Tichém oceánu.

    Na přelomu roku 1942/43 u města Stalingrad v Rusku utrpěla německá vojska velkou porážku, která odstartovala jejich ústup. V Rusku byla krutá zima a německá vojska na ni nebyla připravena. Rusové vytlačují Němce zpět.

    Německo ztrácí dříve získaná území. Rusové 30.dubna osvobozují Ostravu. Ve stejný den již nervově labilní Hitler páchá sebevraždu. Američané osvobozují Plzeň. Válka v Evropě oficiálně končí 8.května 1945. 9.května Rudá armáda osvobozuje Prahu. Oficiální konec II. světové války je až 2. září 1945, kdy se vzdalo (= kapitulovalo) Japonsko.

 

Průběh války v Evropě zobrazuje tato prezentace

 

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH UDÁLOSTÍ:

 

1.9.1939   Němci napadli Polsko, počátek II. světové války
     

1939

 

Francie a Británie vyhlašují Německu válku

Sovětský svaz (Rusko) napad Polsko a Finsko

Hitler uzavírá české vysoké školy

     
1940  

Hitler napadl Dánsko, Norsko a státy Beneluxu

do války vstupuje Itálie, Němci zabírají Paříž

letecká bitva o Británii

Itálie útočí na Řecko

     
1941  

Spojenci dobyli Lybii (S Afrika)

Německo napadlo Jugoslávii, Řecko a Krétu

Němci táhnou na Sovětský svaz

Japonsko útočí na okolní státy

Hitler útočí na Moskvu, Rusové se brání

Japonci ničí americkou základnu Pearl Harbour

připravuje se atentát na Heydricha

     
1942  

Japonci napadají dalšmí množství států

americké jednotky se přesunují do Evropy

proveden atentát na Heydricha

Němci vyhlazují Lidice a Ležáky

bitva o Stalingrad, Německo bojuje s Ruskem (1942/43)

     
1943  

Němci poraženi u Stalingradu

Sověti vytlačují německé jednotky z Ruska

Spojenci přes Sicílii postupují na italské území

     
1944  

vylodění Spojenců ve Francii

     
1945  

Sověti vytlačili Němce zpět do Polska

Američané jsou v Německu a postupují dál

Rusové osvobozují Ostravu

Hitler spáchal sebevraždu

Američané osvobozují Plzeň

v Česku vypuklo Květnové povstání proti okupantům

     
8.5.1945  

konec II. světové války v Evropě

     
květen 1945   doznívají boje, Rusové osvobozují Prahu
     
2.9.1945   konec II. světové války, kapitulace Japonska

 

NÁSLEDKY VÁLKY

 

Během II. světové války zemřelo asi 60 milionů lidí, z toho 20 milionů vojáků a 40 milionů obyčejných lidí. Většina z nich podlehla nemocem, hladu a úmyslnému vyhlazování Židů. 

Evropu si po válce rozdělily vítězné státy - Rusko, Británie, Francie a USA. Československo tak spadlo pod vliv Sovětského svazu.