HMYZ

 

HMYZ je velmi početná skupina živočichů, do které bychom mohli zařadit MOTÝLI, BLANOKŘÍDLÉ, BROUKY a DALŠÍ HMYZ. Mají šest nohou, křídla a žádné kosti. Proto se jim říká BEZOBRATLÍ. Hmyz najdeme ve vodě, na zemi i ve vzduchu. Rozmnožuje se kladením vajíček, ze kterých se líhnou larvy (housenky). Larvy rostou a po čase se zakuklí, z kukly se pak stává dospělý jedinec - viz obrázek:

 

Co všechno je hmyz?

VČELA MEDONOSNÁ 

 • včela žije ve společenstvech
 • společenstvo – „včelstvo“ má několik desítek tisíc včel
 • královna-matka, dělnice, trubci
 • vývoj: vajíčko – larva – kukla – včela
 • živí se nektarem z květů
 • je to důležitý opylovač
 • do plástů z vosku v úlech ukládá med, pyl a vychovává tu své larvy
 • žihadlo na zadečku – ochrana včelstva, včela po bodnutí zemře
 • včely jsou pro nás užitečné
 • dávají nám med, vosk, pyl, mateří kašičku, včelí jed a propolis
 • včela je zástupce BLANOKŘÍDLÉHO HMYZU

BĚLÁSEK ZELNÝ 

 • nejběžnější motýl, bílá barva křídel
 • samička klade vajíčka na listy zelí
 • larvy (housenky) požírají tyto listy
 • housenka se zakuklí, z kukly vylétá motýl
 • je to škůdce
 • tělo: hlava, hruď, zadeček, 2 páry křídel, 6 nohou
 • živí se nektarem z květů (opyluje rostliny)
 • chuťové pohárky má na nohou
 • bělásek je zástupcem MOTÝLŮ
 • na obrázku stavba těla motýla (babočka paví oko)

SLUNÉČKO SEDMITEČNÉ 

 • červený brouk s černými tečkami
 • vývoj: vajíčko, larva, kukla, brouk
 • vrchní pár křídel přeměněn v pevné krovky
 • pod krovkami má blanitá křídla
 • přezimuje v zimním spánku
 • larva i dospělé slunéčko se živí mšicemi
 • je to užitečný dravý BROUK

 

Zdroje obrázků: