BEZOBRATLÍ

 

Bezobratlí jsou živočichové, kteří nemají páteř.

Kromě velmi početné skupiny HMYZU do ní patří:

 • PAVOUCI - pavouci, sekáč, roztoč, klíště, štír
 • PLŽI - hlemýžď, slimák
 • MLŽI - škeble, ústřice
 • KROUŽKOVCI - žížala
 • ŽAHAVCI - medúza, korál, sasanka
 • KORÝŠI - rak, krab

 

Z každé skupiny je vybrán 1 zástupce:

KŘIŽÁK OBECNÝ 

 • je to náš nejhojnější PAVOUK
 • tělo: hlavohruď a zadeček, osm nohou
 • v klepítkách má jedové žlázy
 • vytváří sítě, na kterých žije
 • do pavučin loví živou kořist
 • v zadečku má snovací žlázy, kterými tvoří pavučiny 
 • samička někdy samečka po oplození sežere
 • samička klade vajíčka 
 • pavouci o své potomky většinou pečují

 

HLEMÝŽĎ ZAHRADNÍ 

 • zástupce skupiny PLŽI
 • vyhledává vlhká teplá místa
 • má ulitu, která chrání tělo
 • tělo tvoří svalnatá noha, která umožňuje pohyb
 • na hlavě má 2 páry tykadel
 • na vrcholu 2.páru tykadel jsou oči
 • hlemýžď je HERMAFRODIT
  = není ani sameček, ani samička, má pohlaví obou dvou
 • potkají-li se 2 hlemýždi a dojde k oplození,
  hlemýžď pak klade vajíčka do půdy
 • z vajíček se líhnou malí hlemýždi
 • mezi plže dále patří: plovatka, okružák, páskovka, plzák, slimák atd.

ŠKEBLE RYBNIČNÁ 

 • škeble je zástupcem MLŽŮ
 • žije zahrabaná na dně vod
 • tělo je kryto dvěma lasturami stejné velikosti
 • lastury jsou v 1 místě spojené tak, že se mohou otevřít
 • škeble nemá zřetelnou hlavu
 • má svalnatou nohu, díky níž se pohybuje
 • její měkké tělo je uloženo mezi lasturami
 • škeble dýchá žábrami
 • nemá vyvinuté oči
 • larva škeble žije na rybách
 • další zástupci mlžů: perlorodka, ústřice, slávka atd.

 

ŽÍŽALA OBECNÁ 

 • je zástupcem KROUŽKOVCŮ
 • její tělo je složeno z článků
 • v první třetině hlavy má opasek
 • živí se zeminou
  (odumřelí živočichové, listí,...)
 • mají schopnost REGENERACE
 • regenerace = OBNOVA
 • pokud jí nepřítel uklovne zadní část těla, zbytek jí opět doroste
 • stejně jako hlemýžď je žížala HERMAFRODIT
 • žížala po oplodnění vyloučí váček vajíček
 • vylíhne se z nich jediná žížala
 • čím více žížal je v půdě, tím je úrodnější

MEDÚZA

 • patří do skupiny ŽAHAVCŮ
 • je to vodní živočich
 • má žahavé buňky
 • při kontaktu s kořistí vypouští do těla oběti jed
 • medúzy jsou dvojího pohlaví

 

RAK ŘÍČNÍ 

 • patří do skupiny KORÝŠŮ
 • dýchá žábrami
 • v nebezpečí uniká rak couváním
 • raci mají oddělená pohlaví
 • žijí v čistých tekoucích vodách
 • tělo má pokryté krunýřem
 • rak tento krunýř kvůli růstu několikrát svléká
 • je to všežravec
 • je chráněn zákonem

RAK - video

 

Zdroje obrázků: