Co budu umět

 • Co je to družice?
 • Jaká je přirozená družice Země?
 • Za jak dlouho oběhne Měsíc kolem Země?
 • Jaké znáš fáze Měsíce?
 • Nakresli postavení Slunce, Země a Měsíce ve všech čtyřech hlavních měsíčních fázích.
 • Jaké je na Měsíci prostředí?
 • Proč ze Země vidíme stále stejnou stranu Měsíce?
 • Jak by se člověk pohyboval na Měsíci a jak na Jupiteru? Proč?
 • Čím je způsobeno, že Měsíc obíhá kolem Země a neulétne do vesmíru?
 • Které dva pohyby vykonává Země?
 • Čím je způsobeno střídání ročních dob?
 • Za jak dlouho oběhne Země kolem Slunce?
 • Jaké roční období mají v Austrálii, když je u nás léto a proč?
 • Vysvětli střídání ročních dob.
 • Kdy začíná jaro? Jak se tento den nazývá? Kolik hodin trvá noc a kolik den?
 • Kdy začíná léto? Jak se tento den nazývá? Kolik hodin trvá noc a kolik den?
 • Kdy začíná podzim? Jak se tento den nazývá? Kolik hodin trvá noc a kolik den?
 • Kdy začíná zima? Jak se tento den nazývá? Kolik hodin trvá noc a kolik den?
 • Čím je způsobeno střídání dne a noci?
 • Za jak dlouho se Země otočí kolem vlastní osy?
 • V jakém směru se Země otáčí?
 • Jak dlouho trvá den a noc na severním a jižním pólu a proč?

ČAS

 • Za jak dlouho se Země otočí kolem své osy?
  za 24 hodin --› 1 den
 • Za jak dlouho oběhne Měsíc kolem Země?
  29 a půl dne --› 1 měsíc
 • Za jak dlouho oběhne Země kolem Slunce?
  365 a čtvrt dne --› 1 rok