Co budu umět

 • Co je to vesmír? Jak je asi velký?
 • Co je to galaxie?
 • Jak se nazývá galaxie, ve které se nacházíme?
 • Co je to hvězda?
 • Jaká je naše nejbližší hvězda?
 • Co je to souhvězdí?
 • Vyjmenuj tři souhvězdí.
 • Co je to planeta?
 • Jak se jmenovala první umělá družice, vynesená na oběžnou dráhu Země?
 • Jak se jmenuje člověk, který jako první vyletěl do vesmíru? Kdy to bylo?
 • Kdo létal do vesmíru před ním?
 • Který člověk jako první vkročil na Měsíc? Kdy to bylo?
 • Jakou památnou větu údajně pronesl?
 • Jak musí být člověk vybaven pro vstup do vesmíru a proč?
 • K čemu dnes využíváme tělesa - družice na oběžné dráze?

SLOVNÍČEK POJMŮ:

 • VESMÍR – vše kolem naší planety Země    
 • GALAXIE – velká skupina několika hvězd
 • HVĚZDA – horká žhavá koule, která hřeje a svítí
 • SOUHVĚZDÍ – malá skupina hvězd
 • SLUNEČNÍ SOUSTAVA – Slunce a vše, co kolem něj obíhá
 • PLANETA – těleso, které obíhá kolem hvězdy
                     (přirozená družice Slunce)
 • DRUŽICE – těleso, které obíhá kolem jiného tělesa ve vesmíru
 • MĚSÍC – přirozená družice nějaké planety (Země)