rozmnožování

  • houby se rozmnožují pomocí výtrusů
  • výtrusy se šírí pomocí větru 
  • po dopadu na úrodnou půdu z nich vyroste nová houba, 
    stejná, jako houba původní
  • výtrusy se tvoří na spodní straně klobouku

 

ZDROJ OBRÁZKU:
Open Clip Art Library. Big mushroom. 2009. Dostupné z: https://goo.gl/TKT2w