vývoj

Co budu umět

 1. Kolik buněk se musí spojit, aby vznikl nový život?
 2. Jaké buňky to jsou?
 3. Kde se vyvíjí plod?
 4. Na čem záleží pohlaví miminka?
 5. Jak je miminko spojeno s matkou a čím je vyživováno?
 6. Jak dlouho se plod v těle matky vyvíjí?
 7. Jak vzniknou dvojčata?
 8. Jaký je rozdíl mezi jednovaječnými a dvojvaječnými dvojčaty?
 9. Jak se jmenuje proces, kdy se miminko dostává na svět?
 10. V jaké části nemocnice se miminka rodí?
 11. Čím je miminko po porodu vyživováno?
 12. Kdo je to novorozenec?
 13. Kdo je to kojenec?
 14. Kdo je to batole?
 15. Kdy je dítě v předškolním věku?
 16. Kdy je dítě v mladším školním věku?
 17. Kdo je to pubescent ("puberťák") ?
 18. Kdo je to adolescent?
 19. Od kdy je člověk dospělý?
 20. Kdy začíná stáří?