vylučovací soustava

Co budu umět

  1. Jaký je hlavní úkol vylučovací soustavy?
  2. Jmenuj orgány, které patří do vylučovací soustavy.
  3. Který z orgánů vylučovací soustavy je párový?
  4. Jaký tvar má ledvina?
  5. Kde se tvoří moč?
  6. Co je to dialýza?
  7. Jakou funkci (úkol) má moč?
  8. Kde zůstává moč před vyloučením z těla?
  9. Může žít člověk pouze s jednou ledvinou?