svaly

Co budu umět

  1. Co se upíná na kosti?
  2. Kolik svalů má dospělý člověk?
  3. K čemu nám slouží svaly?
  4. Co svaly potřebují, aby mohly správně pracovat?
  5. Uveď název 1 svalu hlavy.
  6. Uveďnázev 2 svalů trupu.
  7. Uveď název 2 svalů končetin.
  8. Je jazyk sval?
  9. Kterému orgánu se říká "svalová pumpa"?