Co budu umět

 1. Co je to smysl?
 2. Kolik má člověk smyslů?
 3. Vyjmenuj je.
 4. Který smysl je pro člověka nejdůležitější?
 5. Popiš oko.
 6. Proč lidé nosí brýle?
 7. Kdo léčí nemoci očí?
 8. Jak se nazývá člověk, který nemůže vidět?
 9. Který smysl nám pomáhá s orientací v prostoru?
 10. Co můžeme díky uchu vnímat?
 11. Z čeho je složeno ucho?
 12. Jak se nazývá člověk, který nemůže slyšet?
 13. Který smysl nám pomáhá cítit vůně?
 14. Jak se liší čich člověka a zvířete, např. psa nebo vlka?
 15. Který doktor léčí problémy se sluchem a nosními dutinami?
 16. Kterému smyslu napomáhá jazyk?
 17. Které chutě člověk vnímá?
 18. Který orgán souvisí s hmatem?
 19. Co díky kůži vnímáme?
 20. Jak pomáhá zrak nevidomým a slabozrakým lidem?