rozmnožovací soustava

Co budu umět

  1. Jak se nazývá mužská pohlavní buňka?
  2. Jak se nazývá ženská pohlavní buňka?
  3. Která buňka je v těle člověka největší?
  4. Které orgány patří do pohlavní soustavy ženy?
  5. Které orgány patří do pohlavní soustavy muže?
  6. Kčemu slouží vaječníky?
  7. K čemu slouží vejcovody?
  8. Jak často vejcovody uvolňují vajíčko?
  9. Jak se tento proces (uvolnění vajíčka a jeho vycestování z těla) jmenuje?
  10. Kde se v těle muže vytvářejí a shromažďují spermie?