Co budu umět

 1. Jaký je hlavní orgán oběhové soustavy?
 2. Co má oběhová soustava za úkol?
 3. Jak se také jinak říká srdci?
 4. Jak je velké srdce?
 5. Tepnami krev ze srdce odchází, nebo do něj vchází?
 6. Okysličená krev je světle nebo tmavě červená?
 7. Co určuje náš tep?
 8. Dá se tep měřit? Jak?
 9. Jaká je nejvzácnější tekutina v lidském těle?
 10. Kolik krve má dospělý člověk?
 11. Jakou funkci (úkol) má krev?
 12. Jaké 4 krevní skupiny znáš?
 13. Kdo objevil krevní skupiny?
 14. Z čeho je složena krev?
 15. Jaký úkol mají krevní destičky a červené a bílé krvinky?
 16. Co je to transfuze?
 17. Vysvětli rozdíl mezi krvácením z tepny a z žíly.